Educaţie


În comunitate există o Şcoala Generală clasele I – VIII dotată cu clase şi laboratoare: Biologie, Fizică, Chimie, Informatică, Lucrări practice, Sala de Sport, Biblioteca scolara ; doua Grădiniţe cu Program Normal (Sarmizegetusa si Paucinesti); trei Scoli Primare ( Hobita-Gradiste, Breazova si Paucinesti). Sunt bine întreţinute ceea ce permite ca procesul de învăţământ să se desfăşoare în condiţii optime.
Promovabilitatea este de 100 %.

Nivel de pregătire al populaţiei
Conform Anexei nr. 9, se poate remarca faptul că din totalul populaţiei, toţi sunt absolvenţi ai ciclului primar, 76,03% sunt absolvenţi de ciclu gimnazial, 14,47% sunt absolvenţi d şcoală profesională, 23,12% sunt absolvenţi de liceu şi 7,32% sunt absolvenţi de învăţământ superior. Poate fi menţionat faptul că nu există persane fără şcoală.