Legislatie

Hotărârea 123 din 07.02.2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial, Partea I nr.167 din 08.03.2002
EMITENT: Guvernul României

LEGEA 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001
EMITENT: Guvernul României