PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICĂ A COMUNEI SARMIZEGETUSA PENTRU PERIOADA 2006 –2013

Direcţia strategică  :  DEZVOLTAREA  ŞI  MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII

Responsabili : CORDOS ADRIAN CLAUDIU MIHAI , JURJ TRAIAN , BORA EDUARD

 • REALIZARE  CANALIZARE si STATIE DE EPURARE:
  Satele: SARMIZEGETUSA si HOBITA-GRADISTE
 • ÎNTOCMIREA  STUDIULUI  DE FEZABILITATE PENTRU UTILITĂŢI – ALIMENTARE CU APA POTABILA
 • MODERNIZARE SISTEM INFRASTRUCTURA 
  DRUMURI APARTINATOARE SATELOR:             
  DC 92 ,DN 68 –  SARMIZEGETUSA– CLOPOTIVA;
  BREAZOVA
  SARMIZEGETUSA
  HOBITA- GRADISTE
  PAUCINESTI
  ZEICANI
 • CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL SARMIZEGETUSA
 • ADUCTIUNE APA POTABILA,CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SAT PAUCINESTI
 • CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SAT BREAZOVA
 • ADUCTIUNE APA POTABILA,CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SAT ZEICANI
 • CONSTRUIRE DRUM FORESTIER HOBITA – GRADISTE
 • INTRODUCERE GAZ METAN
 • ACHIZITIONARE BULDOEXCAVATOR
 • ACHIZITIONARE MICROBUZ ELEVI
 • CONSTRUIRE MONUMENT ISTORIC INCHINAT EROILOR COMUNEI
 • CONSTRUIRE DEPONEU SELECTARE DESEURI
 • CONSTRUIRE CAPELE MORTUARE
 • REABILITARE SI MODERNIZARE BISERICI
 • CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV
 • REABILITARE SCOALA GENERALA SARMIZEGETUSA
 • EXTINDERE RETEA ELECTRICA HOBITA- CRACU
 • REGULARIZAREA SI DECOLMATAREA RAULUI HOBITA – SARMIZEGETUSA
 • MODERNIZARE SIT ARHEOLOGIC
 • CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE( 20 AP) PENTRU FAMILII CU PROBLEME SOCIALE
 • CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL SAT BREAZOVA
 • CONSTRUIRE IN PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT „ PARTIE SCHI „
 • CONSTRUIRE DRUMURI OCOLITARE PT. UTILAJE

Oportunitati de investitii

Mediul de afaceri din comuna Sarmizegetusa, este încă fragil (afaceri extrem de puţine ca  număr şi mici ca cifra de afaceri) ,dar avand in vedere potentialul turistic al zonei investitiile se bazeaza pe  dezvoltarea turismului.

Oportunitati de afaceri:

 1. Elaborarea unui plan de organizare a teritoriului pe ţară: căi de comunicaţii, apă, zone protejate, reţea de localităţi etc.;
 2. Întocmirea unor ghiduri de tehnici de construcţii tradiţionale;
 3. Întocmirea de proiecte pentru alimentarea cu apă şi canalizare
 4. Industrie prelucrare lemn
 5. Posibilitate achiziţie si prelucrare plante si fructe de pădure