PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICĂ A COMUNEI SARMIZEGETUSA

PENTRU PERIOADA 2006 –2013

Direcţia strategică  :  DEZVOLTAREA  ŞI  MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII

Responsabili : CORDOS ADRIAN CLAUDIU MIHAI , JURJ TRAIAN , BORA EDUARD

REALIZARE  CANALIZARE si STATIE DE EPURARE:
Satele:

  1. SARMIZEGETUSA
  2. HOBITA-GRADISTE

ÎNTOCMIREA  STUDIULUI  DE FEZABILITATE PENTRU UTILITĂŢI - ALIMENTARE CU APA POTABILA

MODERNIZARE SISTEM INFRASTRUCTURA
DRUMURI APARTINATOARE SATELOR:            
DC 92 ,DN 68 –  SARMIZEGETUSA– CLOPOTIVA;
BREAZOVA
SARMIZEGETUSA
HOBITA- GRADISTE
PAUCINESTI
ZEICANI

CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL SARMIZEGETUSA

ADUCTIUNE APA POTABILA,CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SAT PAUCINESTI

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SAT BREAZOVA

ADUCTIUNE APA POTABILA,CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SAT ZEICANI

CONSTRUIRE DRUM FORESTIER HOBITA - GRADISTE

INTRODUCERE GAZ METAN

ACHIZITIONARE BULDOEXCAVATOR

ACHIZITIONARE MICROBUZ ELEVI

CONSTRUIRE MONUMENT ISTORIC INCHINAT EROILOR COMUNEI

CONSTRUIRE DEPONEU SELECTARE DESEURI

CONSTRUIRE CAPELE MORTUARE

REABILITARE SI MODERNIZARE BISERICI

CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV

REABILITARE SCOALA GENERALA SARMIZEGETUSA

EXTINDERE RETEA ELECTRICA HOBITA- CRACU

REGULARIZAREA SI DECOLMATAREA RAULUI HOBITA - SARMIZEGETUSA

MODERNIZARE SIT ARHEOLOGIC

CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE( 20 AP) PENTRU FAMILII CU PROBLEME SOCIALE

CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL SAT BREAZOVA

CONSTRUIRE IN PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT „ PARTIE SCHI „

CONSTRUIRE DRUMURI OCOLITARE PT. UTILAJE

 

Oportunitati de investitii

Mediul de afaceri din comuna Sarmizegetusa, este încă fragil (afaceri extrem de puţine ca  număr şi mici ca cifra de afaceri) ,dar avand in vedere potentialul turistic al zonei investitiile se bazeaza pe  dezvoltarea turismului.

Oportunitati de afaceri:

  1. Elaborarea unui plan de organizare a teritoriului pe ţară: căi de comunicaţii, apă, zone protejate, reţea de localităţi etc.;
  2. Întocmirea unor ghiduri de tehnici de construcţii tradiţionale;
  3. Întocmirea de proiecte pentru alimentarea cu apă şi canalizare
  4. Industrie prelucrare lemn
  5. Posibilitate achiziţie si prelucrare plante si fructe de pădure