Statistici

Numărul populaţiei pe total comună şi pe sate este reprezentat astfel:

Tabel nr. 2.1. Numărul populaţiei pe comună


Nr.
Crt.

Satul

Număr

%

1.

Sarmizegetusa

626

46,49

2.

Breazova

191

14,31

3.

Hobiţa-Grădişte

148

11,07

4.

Păucineşti

205

15,44

5.

Zeicani

157

 

11,83

Total comuna Sarmizegetusa

1327

100

 

Comuna Sarmizegetusa are un număr de 1327 locuitori de etnie română.

I. În ceea ce priveşte structura pe vârste a comunităţii, pentru localitatea Sarmizegetusa poate fi observată următoarea structură:


Fig. nr. 2.1. Structura populaţiei din localitatea Sarmizegetusa

Din grafic se poate observa că din totalul de 191 de persoane care locuiesc în localitatea Sarmizegetusa, 204 persoane (32,58%) sunt persoane vârstnice (cu vârsta peste 60 de ani); 130 persoane (30,28%) se află în perioada prevârstnică (51-60 ani); 139 persoane adulte (23,28%) cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani; 71 persoane adulte cu vârsta între 19-30 de ani (11,81%); 11 persoane cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani (1,83 %); 19 persoane cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani (3,16%); 24 persoane cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani (3,99%) şi 28 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani (4,65%).

În ceea ce priveşte structura pe vârste a comunităţii, pentru localitatea Breazova poate fi observată următoarea structură:


Fig. nr. 2.2. Structura populaţiei din localitatea Breazova

Din grafic se poate observa că din totalul de 626 de persoane care locuiesc în localitatea Breazova, 36 persoane (18,85%) sunt persoane vârstnice (cu vârsta peste 60 de ani); 31 persoane (16,23%) se află în perioada prevârstnică (51-60 ani); 52 persoane adulte (27,22%) cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani; 27 persoane adulte cu vârsta între 19-30 de ani (14,13%); 10 persoane cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani (5,27 %); 12 persoane cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani (6,27%); 9 persoane cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani (4,71%) şi 9 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani (4,71%).

În ceea ce priveşte structura pe vârste a comunităţii, pentru localitatea Hobiţa – Grădişte poate fi observată următoarea structură:


Fig. nr. 2.3. Structura populaţiei din localitatea Hobiţa – Grădişte

Din grafic se poate observa că din totalul de 148 de persoane care locuiesc în localitatea Hobiţa - Gădişte, 53 persoane (35,81%) sunt persoane vârstnice (cu vârsta peste 60 de ani); 16 persoane (10,80%) se află în perioada prevârstnică (51-60 ani); 25 persoane adulte (16,89%) cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani; 27 persoane adulte cu vârsta între 19-30 de ani (18,24%); 3 persoane cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani (2,02 %); 6 persoane cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani (4,05%); 7 persoane cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani (4,71%) şi 7 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani (4,71%).

În ceea ce priveşte structura pe vârste a comunităţii, pentru localitatea Păucineşti poate fi observată următoarea structură:


Fig. nr. 2.4. Structura populaţiei din localitatea Păucineşti

Din grafic se poate observa că din totalul de 205 de persoane care locuiesc în localitatea Păucineşti, 65 persoane (31,86%) sunt persoane vârstnice (cu vârsta peste 60 de ani); 24 persoane (11,70%) se află în perioada prevârstnică (51-60 ani); 52 persoane adulte (25,37%) cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani; 21 persoane adulte cu vârsta între 19-30 de ani (10,24%); o persoană cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani (0,48 %); 6 persoane cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani (2,92%); 10 persoane cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani (4,87%) şi 16 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani (7,81%).

În ceea ce priveşte structura pe vârste a comunităţii, pentru localitatea Zeicani poate fi observată următoarea structură:


Fig. nr. 2.5. Structura populaţiei din localitatea Zeicani

Din grafic se poate observa că din totalul de 157 de persoane care locuiesc în localitatea Zeicani, 53 persoane (33,76%) sunt persoane vârstnice (cu vârsta peste 60 de ani); 20 persoane (12,67%) se află în perioada prevârstnică (51-60 ani); 42 persoane adulte (26,75%) cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani; 16 persoane adulte cu vârsta între 19-30 de ani (10,19%); 3 persoane cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani (1,91 %); 4 persoane cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani (2,54%); 6 persoane cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani (3,82%) şi 2 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani (1,27%).

În concluzie, se poate observa că din totalul de 1327 de locuitori ai comunei Sarmizegetusa, 30,97% sunt persoane vârstnice. Pe localităţi, reprezentarea arată astfel:

  • în localitatea Sarmizegetusa, din totalul de 626 locuitori, 32,42% sunt persoane vârstnice;
  • în localitatea Breazova, din totalul de 191 locuitori, 18,32% sunt persoane vârstnice;
  • în localitatea Hobiţa - Grădişte, din totalul de 148 locuitori, 35,81% sunt persoane vârstnice;
  • în localitatea Păucineşti, din totalul de 205 locuitori, 26,82% sunt persoane vârstnice;
  • în localitatea Zeicani, din totalul de 157 locuitori, 33,76 % sunt persoane vârstnice.

În toate cele 5 localităţi ale comunităţii, se poate observa că populaţia vârstnică reprezintă cea mai mare pondere din totalul populaţiei localităţii.

II. În ceea ce priveşte apartenenţa religioasă, repartizarea celor 1327 locuitori ai comunităţii arată astfel:


Fig. nr. 2.6. Structura populaţiei în funcţie de apartenenţa religioasă

Se poate observa că din totalul de 1327 de locuitori ai comunei Sarmizegetusa, 1226 persoane sunt de religie Ortodoxă (94%), 79 persoane sunt de religie Penticostală (4,49%), 20 persoane sunt de religie Baptistă (0,49%) şi 2 persoane sunt de religie Adventistă de Ziua a 7-a (0,33%).

III. În ceea ce priveşte rata natalităţii în ultimii 15 ani poate fi remarcată următoarea repartizare:


Fig. nr. 2.7. Rata natalităţii în comunitate

Conform reprezentării, se poate observa că în prezent rata natalităţiii este cu 0,17% mai scăzută decât acum 5 ani, dar mai ridicată cu 0,17 decât acum 15 ani.

În raport cu rata natalităţii la nivel naţional, în prezent, situaţia se prezintă astfel:


Fig. nr. 2.8. Rata natalităţii la nivel local, regional şi naţional

Raportat la rata natalităţii la nivel naţional şi regional, poate fi observat faptul că în prezent, rata natalităţii în comunitate este mai scăzută cu 0,84% decât media naţională, şi mai scăzută cu 0,05% decât rata natalităţii la nivel regional.

IV. În ceea ce priveşte rata mortalităţii în ultimii 15 ani poate fi remarcată următoarea repartizare :


Fig. nr. 2.9. Rata mortalităţii în comunitate

Conform reprezentării, se poate observa că în prezent rata mortalităţii este cu 0,49% mai scăzută decât acum 5 ani, dar mai scăzută cu 0,66 decât acum 15 ani.

În raport cu rata mortalităţii la nivel naţional, în prezent, situaţia se prezintă astfel:


Fig. nr. 2.10. Rata mortalităţii la nivel local, regional şi naţional

Raportat la rata mortalităţii la nivel naţional şi regional, poate fi observat faptul că rata mortalităţii în comunitate este mai scăzută cu 10,63% decât media naţională, şi mai scăzută cu 0,27% decât rata mortalităţii la nivel regional.

V. În ceea ce priveşte mobilitatea, în privinţa numărului de emigrări poate fi remarcată următoarea repartizare :


Fig. nr. 2.11. Numărul emigrărilor

Conform reprezentării, se poate observa că în prezent nu există nici un caz de emigrare, comparativ cu un caz în urmă cu 5 ani şi 2 cazuri acum 15 ani.
De asemenea, conform Anexei nr. 7, poate fi menţionat faptul că pe perioada studiată nu a fost înregistrată nici o persoană imigrantă.

VI. În ceea ce priveşte morbiditatea poate fi remarcată următoarea repartizare :

Fig. nr. 2.12. Morbiditatea în rândul comunităţii

Din totalul membrilor comunităţii, 34,36% sunt suferinzi de boli cardio-vasculare, 0,97% sunt suferinzi de afecţiuni oncologice, 9,95% suferă de boli respiratori, 9,04% suferă de boli metabolice diabet, 1,36% suferă de afecţiuni psihice, 2,94% suferă de afecţiuni neurologice, 1,51% suferă de boli digestive.