Numărul populaţiei pe total comună şi pe sate este reprezentat astfel:

Tabel nr. 2.1. Numărul populaţiei pe comună

Nr.
Crt.

Satul

Număr

%

1.

Sarmizegetusa

626

46,49

2.

Breazova

191

14,31

3.

Hobiţa-Grădişte

148

11,07

4.

Păucineşti

205

15,44

5.

Zeicani

157

11,83

Total comuna Sarmizegetusa

1327

100

 

Comuna Sarmizegetusa are un număr de 1327 locuitori de etnie română.

I. În ceea ce priveşte structura pe vârste a comunităţii, pentru localitatea Sarmizegetusa poate fi observată următoarea structură:

Fig. nr. 2.1. Structura populaţiei din localitatea Sarmizegetusa

Din grafic se poate observa că din totalul de 191 de persoane care locuiesc în localitatea Sarmizegetusa, 204 persoane (32,58%) sunt persoane vârstnice (cu vârsta peste 60 de ani); 130 persoane (30,28%) se află în perioada prevârstnică (51-60 ani); 139 persoane adulte (23,28%) cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani; 71 persoane adulte cu vârsta între 19-30 de ani (11,81%); 11 persoane cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani (1,83 %); 19 persoane cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani (3,16%); 24 persoane cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani (3,99%) şi 28 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani (4,65%).

În ceea ce priveşte structura pe vârste a comunităţii, pentru localitatea Breazova poate fi observată următoarea structură:

Fig. nr. 2.2. Structura populaţiei din localitatea Breazova

Din grafic se poate observa că din totalul de 626 de persoane care locuiesc în localitatea Breazova, 36 persoane (18,85%) sunt persoane vârstnice (cu vârsta peste 60 de ani); 31 persoane (16,23%) se află în perioada prevârstnică (51-60 ani); 52 persoane adulte (27,22%) cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani; 27 persoane adulte cu vârsta între 19-30 de ani (14,13%); 10 persoane cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani (5,27 %); 12 persoane cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani (6,27%); 9 persoane cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani (4,71%) şi 9 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani (4,71%).

În ceea ce priveşte structura pe vârste a comunităţii, pentru localitatea Hobiţa – Grădişte poate fi observată următoarea structură:

Fig. nr. 2.3. Structura populaţiei din localitatea Hobiţa – Grădişte

Din grafic se poate observa că din totalul de 148 de persoane care locuiesc în localitatea Hobiţa – Gădişte, 53 persoane (35,81%) sunt persoane vârstnice (cu vârsta peste 60 de ani); 16 persoane (10,80%) se află în perioada prevârstnică (51-60 ani); 25 persoane adulte (16,89%) cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani; 27 persoane adulte cu vârsta între 19-30 de ani (18,24%); 3 persoane cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani (2,02 %); 6 persoane cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani (4,05%); 7 persoane cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani (4,71%) şi 7 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani (4,71%).

În ceea ce priveşte structura pe vârste a comunităţii, pentru localitatea Păucineşti poate fi observată următoarea structură:

Fig. nr. 2.4. Structura populaţiei din localitatea Păucineşti

Din grafic se poate observa că din totalul de 205 de persoane care locuiesc în localitatea Păucineşti, 65 persoane (31,86%) sunt persoane vârstnice (cu vârsta peste 60 de ani); 24 persoane (11,70%) se află în perioada prevârstnică (51-60 ani); 52 persoane adulte (25,37%) cu vârsta cuprinsă între 30-50 de ani; 21 persoane adulte cu vârsta între 19-30 de ani (10,24%); o persoană cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani (0,48 %); 6 persoane cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani (2,92%); 10 persoane cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani (4,87%) şi 16 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani (7,81%).