PROIECT ORDINE DE ZI SEDINTA ORDINARA 31.10.2022 ANEXA LA DP NR.109/2022

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                   Anexă la dispoziţia nr.109 /2022     PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua de […]

Continuă să citești

HCL 61/2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

R O M A N I A JUDETUL  HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415  Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552; e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com   H O T Ă R […]

Continuă să citești

HCL 60/2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ- pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

R O M A N I A JUDETUL  HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415  Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552; e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com     H O T Ă […]

Continuă să citești

PV SEDINTA ORDINARA 29.09.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA 337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;                                                 E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com   ­­­­56 din 03.10.2022 PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului […]

Continuă să citești

HCL 59/29.09.2022 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA                                                                         CONSILIUL LOCAL ______________________________________________________________________     HOTARAREA nr. 59 din 28.09.2022   privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti         […]

Continuă să citești