decorativ

URBANISM

Documente de urbanism
Cum obținem Certificatul de urbanism?
Actele necesare pentru obținerea Certificatului de urbanism
Despăgubiri pentru pagubele pricinuite de animalele sălbatice (HG3/2023)

Decorativ

URBANISM

DOCUMENTE ȘI ACTE NORMATIVE

Documente de urbanism emise de primăria comunei Sarmizegetusa

Cum obținem Certificatul de urbanism și Autorizația de construire?

Pasul 1. Completează cererea tip  – descarcă aici formularul de cerere (formularul F1) (doc) (33KB), (pdf) (69 KB)

Pasul 2. Pregătește actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)

Pasul 3. Documentatia tehnica necesară:
Memoriu explicativ (partea scrisă), un exemplar care va conține:
a) Plan de incadrare in zona
b) Plan de situatie vizat de OCPI Hunedoara, intocmit de catre un topograf autorizat (pe planul de situatie trebuie trecute toate distanțele de la toti vecini.
c) Plan cadastral de pe ortofotplan de la OCPI .

Prin certificatul de urbansim se vor solicita anumite avize, anexate la cererea pt. emiterea autorizatiei de construire.

Certificatul de urbanism este o operatiune administrativă care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul tehnic si economic al imobilului despre a carei situatie este vorba.

Pasul 4. Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în functie de suprafața terenului.

>>> actualizează lista

Actele necesar pentru obținerea Certificatului de urbanism și Autorizației de construire

IMPORTANT!
Atunci când înaintați o cerere sau orice formular adresat Primăriei, trebuie să atașați și declarația de ACORD Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016

Descarcă modelul de declarație de aicimodel pdf   model doc (editabil)
_______________

Informații despre DESPĂGUBIRI PENTRU PAGUBELE PRICINUITE DE ANIMALE SĂLBATICE (HG3/2023)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓