decorativ

CONSILIUL LOCAL

Adresa noastră:

Str. Principala, nr. 4, Cod postal: 337415
Sat
Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa

Județ: Hunedoara

Telefon: 0254-776510, 0254-776510
Fax: 0254-776552

Web: comuna-sarmizegetusa.ro

E-mail:
primariasarmizegetusa@yahoo.com

IMPORTANT!
Pentru comunicarea cărții de identitate și a documentelor cu caracter personal, folosiți adresele de mai jos, în funcție de specificul solicitării

SECRETAR GENERAL UAT:
secretar-general@comuna-sarmizegetusa.ro
CONTABILITATE SI RESURSE UMANE
contabilitate-si-resurse-umane@comuna-sarmizegetusa.ro
IMPOZITE SI TAXE
impozite-si-taxe@comuna-sarmizegetusa.ro
REGISTRUL AGRICOL
registrul-agricol@comuna-sarmizegetusa.ro
URBANISM SI ACHIZITII PUBLICE
urbanism-si-achizitii-publice@comuna-sarmizegetusa.ro
STARE CIVILĂ
stare-civilă@comuna-sarmizegetusa.ro
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
svsu@comuna-sarmizegetusa.ro
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
asistenta-sociala-si-medicala-comunitara@comuna-sarmizegetusa.ro

>>> editez adresa

decorativ

Categorii de informații:

Regulamentul de Organizare și Funcționare

ROF Consiliul Local

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

CONVOCATOR
Nr. 2651 din 21.12.2023

Stimata doamna / Stimate domnule consilier local

In conformitate cu prevederile art. 134 din codul administrativ, va invitam sa participati la sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa , convocata prin dispozitia primarului Nr.146/2023 , in data de 27.12.2023, ora 16 : 00 in sala de sedinte a Consiliului Local Sarmizegetusa, care se desfasoara cu participarea fizica a consilierilor locali, cu cu urmatorul proiect de ordine de zi:

Proiectul ordinii de zi a celei de-a 67-a sedinte
din actualul mandat al Consiliului Local

1. 1.Proiect de hotărâre nr. 74/2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 78/2023 Privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 81/2023 Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 82/2023 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:
a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.
b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 4.
c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 4.
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.
*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronica : primariasarmizegetusa@yahoo.com .
*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .
Cu deplina colegialitate,

PRIMAR
HIBAIS LEONTIN – DORIN

Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local

HCL 24/2024 privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA” în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

                                                                           ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.24 din 26.04.2024   privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN […]

Continuă să citești

HCL 23/2024 privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

                                                                        ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.23 din 26.04.2024   privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN […]

Continuă să citești

HCL 22/2024 privind aprobarea Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara si a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din judetul Hunedoara

                                                                          ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr.22 din 26.04.2024   privind aprobarea Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in […]

Continuă să citești

HCL 21/2024 privind aprobarea Documentelor suport și Documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru atribuirea contractului de achiziție publică “Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare

                                                                              ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.21 din 26.04.2024   privind aprobarea Documentelor suport și Documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru […]

Continuă să citești

HCL 20/2024 STADIU DATE REGISTRU AGRICOL TRIM I ANUL 2024

                                                                            ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.20 din 26.04.2024   Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului […]

Continuă să citești

HCL 19/2024 EXECUTIE BUGETARA TRIM. I ANUL 2024

                                                                              ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.19 din 26.04.2024                  Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I  al anului 2024            Consiliul Local al […]

Continuă să citești

HCL 18/2024 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU 3 LUNI

                                                       ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 18 din 26.04.2024   Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe […]

Continuă să citești

HCL 14/2024 pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei comunei Sarmizegetusa și a tarifului de capturare practicat de asociație

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.14 din 07.03.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean […]

Continuă să citești

HCL 13/2024 de modificare a anexei la HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.13 din 07.03.2024 de modificare a anexei la HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA […]

Continuă să citești

Minuta și Proces-verbale de ședință

Membrii Consiliului Local

 1. BRĂILĂ Adrian Mircea 
 2. CIOROGARIU Florin
 3. DRAMNESCU Dorin Marian
 4. HIBAIS Iulian Gabriel 
 5. HIBAIS Ileana Mirabela
 6. OBREJAN Marius Ciprian
 7. OBREJAN Pamela Corina 
 8. POPESCU Petrișor Eugen
 9. BRĂILĂ M Adrian Mircea 

>>> actualizează lista

Declarațiile de avere și de interese

2023 Declarațiile de avere și interese ale membrilor Consiliului Local

 1. BRĂILĂ Adrian Mircea 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 2. BOJIN Ovidiu Aurel
  Declarația de interese / Declarația de avere
 3. CIOROGARIU Florin 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 4. DRAMNESCU Dorin Marian
  Declarația de interese / Declarația de avere
 5. HIBAIS Iulian Gabriel 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 6. HIBAIS Ileana Mirabela
  Declarația de interese / Declarația de avere
 7. OBREJAN Marius Ciprian
  Declarația de interese / Declarația de avere
 8. OBREJAN Pamela Corina 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 9. POPESCU Petrișor Eugen
  Declarația de interese / Declarația de avere
 10. BRĂILĂ M Adrian Mircea 
  Declarația de interese / declarația de interese

>>> actualizează lista