decorativ

CONSILIUL LOCAL

Adresa noastră:

Str. Principala, nr. 4, Cod postal: 337415
Sat
Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa

Județ: Hunedoara

Telefon:
0254-776510, 0254-776510

Fax:
0254-776552

E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com
Web: comuna-sarmizegetusa.ro

>>> editez adresa

decorativ

Categorii de informații:

Regulamentul de Organizare și Funcționare

ROF Consiliul Local

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

 

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr. 92 /2021              

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei extraordinare convocate de indata a  Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 03 DECEMBRIE  2021 ora  1600

 

1.Proiect de hotărâre nr.78/2021 Aprobare indicatori tehnico – economici si deviz general pentru investitia  ,, Construire capela mortuara in satul Sarmizegetusa, judetul Hunedoara”

 

                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

 1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 02.12.2021

         

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

 

Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local

REGULAMENT TAXA SALUBRIZARE

  ROMÂNIA                                                                                                                   ANEXA JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                 la Ph nr.9 / 2023 COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL               REGULAMENT DE INSTITUIRE ȘI […]

Continuă să citești

PH 9/2023 TAXA SALUBRIZARE

         ROMÂNIA                                                                                                                                                             JUDEŢUL HUNEDOARA  COMUNA SARMIZEGETUSA   CONSILIUL LOCAL     PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9/2023 privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea regulamentului de instituire şi […]

Continuă să citești

Minuta și Proces-verbale de ședință

PV SEDINTA EXTRAORDINARA 16.12.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA 84 din 16.12.2022   PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de   16.12.2022   Procesul verbal contine […]

Continuă să citești

PV SEDINTA EXTRAORDINARA 07.12.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA 80 din 07.12.2022   PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de   07.12.2022   Procesul verbal contine […]

Continuă să citești

PV SEDINTA EXTRAORDINARA 23.11.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA 72 din 23.11.2022   PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de   23.11.2022   Procesul verbal contine […]

Continuă să citești

PV SEDINTA EXTRAORDINARA 07.11.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA   NR. 68 din 07.11.2022   PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de   07.11.2022   Procesul […]

Continuă să citești

Membrii Consiliului Local

 1. BRĂILĂ Adrian Mircea 
 2. CIOROGARIU Florin
 3. DRAMNESCU Dorin Marian
 4. HIBAIS Iulian Gabriel 
 5. HIBAIS Ileana Mirabela
 6. OBREJAN Marius Ciprian
 7. OBREJAN Pamela Corina 
 8. POPESCU Petrișor Eugen
 9. BRĂILĂ M Adrian Mircea 

>>> actualizează lista

Declarațiile de avere și de interese

Raportul anual de activitate al consilierilor locali

Print Friendly, PDF & Email