decorativ

CONSILIUL LOCAL

Adresa noastră:

Str. Principala, nr. 4, Cod postal: 337415
Sat
Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa

Județ: Hunedoara

Telefon: 0254-776510, 0254-776510
Fax: 0254-776552

Web: comuna-sarmizegetusa.ro

E-mail:
primariasarmizegetusa@yahoo.com

IMPORTANT!
Pentru comunicarea cărții de identitate și a documentelor cu caracter personal, folosiți adresele de mai jos, în funcție de specificul solicitării

SECRETAR GENERAL UAT:
secretar-general@comuna-sarmizegetusa.ro
CONTABILITATE SI RESURSE UMANE
contabilitate-si-resurse-umane@comuna-sarmizegetusa.ro
IMPOZITE SI TAXE
impozite-si-taxe@comuna-sarmizegetusa.ro
REGISTRUL AGRICOL
registrul-agricol@comuna-sarmizegetusa.ro
URBANISM SI ACHIZITII PUBLICE
urbanism-si-achizitii-publice@comuna-sarmizegetusa.ro
STARE CIVILĂ
stare-civilă@comuna-sarmizegetusa.ro
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
svsu@comuna-sarmizegetusa.ro
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
asistenta-sociala-si-medicala-comunitara@comuna-sarmizegetusa.ro

>>> editez adresa

decorativ

Categorii de informații:

Regulamentul de Organizare și Funcționare

ROF Consiliul Local

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

 

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr. 92 /2021              

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei extraordinare convocate de indata a  Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 03 DECEMBRIE  2021 ora  1600

 

1.Proiect de hotărâre nr.78/2021 Aprobare indicatori tehnico – economici si deviz general pentru investitia  ,, Construire capela mortuara in satul Sarmizegetusa, judetul Hunedoara”

 

                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

 1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

 1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul 1

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 02.12.2021

         

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

 

Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local

HCL nr.72/29.11.2023

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 72 din 29.11.2023 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE […]

Continuă să citești

HCL 70/2023 Privind aprobarea concesionării – prin licitaţie publică a imobilului compus din urmatoarele: teren în suprafață de 260.859 m.p înscris în C.F nr. 64146; teren în suprafață de 239.141 m.p înscris în C.F nr. 64147 ; teren în suprafață de 82.000 m.p înscris în C.F nr. 64104 si teren în suprafață de 383.500 m.p înscris în C.F nr. 64099; situate în extravilanul comunei Sarmizegetusa , aparținând domeniului privat al comunei Sarmizegetusa, în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic

HOTARAREA NR. 70 din 17.11.2023 privind aprobarea concesionării – prin licitaţie publică a imobilului compus din urmatoarele: teren în suprafață de 260.859 m.p înscris în C.F nr. 64146; teren în […]

Continuă să citești

Minuta și Proces-verbale de ședință

PV sedinta extraordinara 13.09.2023

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA NR. 56 din 13.09.2023 PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de 13.09.2023 Procesul verbal contine sinteza […]

Continuă să citești

Membrii Consiliului Local

 1. BRĂILĂ Adrian Mircea 
 2. CIOROGARIU Florin
 3. DRAMNESCU Dorin Marian
 4. HIBAIS Iulian Gabriel 
 5. HIBAIS Ileana Mirabela
 6. OBREJAN Marius Ciprian
 7. OBREJAN Pamela Corina 
 8. POPESCU Petrișor Eugen
 9. BRĂILĂ M Adrian Mircea 

>>> actualizează lista

Declarațiile de avere și de interese

2023 Declarațiile de avere și interese ale membrilor Consiliului Local

 1. BRĂILĂ Adrian Mircea 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 2. BOJIN Ovidiu Aurel
  Declarația de interese / Declarația de avere
 3. CIOROGARIU Florin 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 4. DRAMNESCU Dorin Marian
  Declarația de interese / Declarația de avere
 5. HIBAIS Iulian Gabriel 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 6. HIBAIS Ileana Mirabela
  Declarația de interese / Declarația de avere
 7. OBREJAN Marius Ciprian
  Declarația de interese / Declarația de avere
 8. OBREJAN Pamela Corina 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 9. POPESCU Petrișor Eugen
  Declarația de interese / Declarația de avere
 10. BRĂILĂ M Adrian Mircea 
  Declarația de interese / declarația de interese

>>> actualizează lista