decorativ

BIROUL ONLINE

Contact, programul de lucru & audiențe
Lista documentelor care se eliberează la cerere

ACTELE NECESARE PENTRU:

Documentația necesară susținerii CERERII PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PRIMARULUI
Actele necesare pentru solicitare servicii de ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Documentele necesare vânzărilor de terenuri în extravilan
Documente necesare în vederea înmatricularii-radierii unui vehicul sau autovehicul
Documente necesare în vederea stabilirii unor TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE
Documente necesare pentru STAREA CIVILĂ
Documente necesare pentru obținerea despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic

FORMULARE:
Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
Formulare pentru obținerea Acordului Primarului
Formulare de asistență socială
Formulare pentru anunțul de vânzare terenuri în extravilan
Formulare pentru obținerea Certificatului de urbanism și Autorizației de construire
Lista formularelor tipizate pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale
Formulare pentru Registrul agricol

decorativ
FORMULARUL DE CONTACT

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

FORMULARUL DE SOLICITARE AUDIENȚĂ

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

IMPORTANT!
Atunci când înaintați o cerere sau orice formular adresat Primăriei, trebuie să atașați și declarația de ACORD Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016

Descarcă modelul de declarație de aicimodel pdf   model doc (editabil)
_______________

Adresa noastră:

Str. Principala, nr. 4, Cod postal: 337415
Sat
Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa

Județ: Hunedoara

Telefon: 0254-776510, 0254-776510
Fax: 0254-776552

Web: comuna-sarmizegetusa.ro

E-mail:
primariasarmizegetusa@yahoo.com

IMPORTANT!
Pentru comunicarea cărții de identitate și a documentelor cu caracter personal, folosiți adresele de mai jos, în funcție de specificul solicitării

SECRETAR GENERAL UAT:
secretar-general@comuna-sarmizegetusa.ro
CONTABILITATE SI RESURSE UMANE
contabilitate-si-resurse-umane@comuna-sarmizegetusa.ro
IMPOZITE SI TAXE
impozite-si-taxe@comuna-sarmizegetusa.ro
REGISTRUL AGRICOL
registrul-agricol@comuna-sarmizegetusa.ro
URBANISM SI ACHIZITII PUBLICE
urbanism-si-achizitii-publice@comuna-sarmizegetusa.ro
STARE CIVILĂ
stare-civilă@comuna-sarmizegetusa.ro
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
svsu@comuna-sarmizegetusa.ro
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
asistenta-sociala-si-medicala-comunitara@comuna-sarmizegetusa.ro

>>> editez adresa

Programul de lucru:

 

Programul de lucru cu publicul:

LUNI orele 08:00 – 16:00
MARȚI orele 08:00 – 16:00
MIERCURI orele 08:00 – 16:00
JOI orele 08:00 – 16:00
VINERI orele 08:00 – 16:00

*exceptând sărbătorile legale


>>> actualizez programul

Programul de audiențe:

PRIMARUL COMUNEI
HIBAIS Leontin Dorin
Joi orele 10:00 – 12:00

VICEPRIMARUL COMUNEI
Vacant
Vineri orele 10:00 – 12:00

SECRETARUL GENERAL UAT
BUGARIU Simona Nicoleta
Marți orele 10: – 12:00

>>> editez programul

LISTA DOCUMENTELOR CARE SE ELIBEREAZĂ LA CERERE

 • Acordul Primarului pentru desfășurarea activităților economice
 • Adeverințe pentru obținerea la Poliție a Cărții de Identitate (solicitanții trebuie să prezinte Cartea de Identitate veche, carte de identitate a proprietarului locuinței și cerere tip de eliberare adeverință – se obține de la Primărie)
 • Adeverințe de șomaj
 • Adeverințe bursă socială
 • Adeverințe pentru solicitare rechizite școlare
 • Adeverințe ENEL
 • Adeverințe APIA (solicitanții trebuie să prezinte acte doveditoare teren dacă sunt modificări față de anul precedent)
 • Adeverințe pentru subvenție animale
 • Adeverințe pentru obținere fonduri europene
 • Adeverințe pentru subvenție motorină
 • Adeverințe de venit agricol
 • Adeverințe pentru ajutor social / Formularul cerere și declarație pentru obținere ajutor social (doc) , (pdf)
 • Adeverințe pentru alocație de susținere a familiei (vezi aici și documente specifice ajutorului social)
 • Adeverințe pentru ajutor încălzire (vezi aici și documente specifice ajutorului social)
 • Adeverințe pentru ApaProd
 • Adeverințe pentru marcare lemne la Ocolul Silvic
 • Adeverințe pentru obținere norme CAP la Casa de Pensii
 • Adeverințe pentru notar
 • Adeverințe pentru despăgubiri provocate de secetă, pagube produse de animalele sălbatice
 • Adeverințe pentru Registrul Comerțului
 • Adeverințe DAJ pentru tăiere nuci
 • Adeverințe pentru judecătorie
 • Adeverințe pentru deducere impozit
 • Atestare producător
 • Carnete de comercializare
 • Copie după Registru Agricol

>>> actualizez lista

ACTELE NECESARE
lista documentelor de care aveți nevoie pentru solicitarea diverselor servicii publice, adeverințe sau înscrisuri

 Actele necesare pentru obținerea ACORDULUI PRIMARULUI

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ SUSŢINERII CERERII PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PRIMARULUI

 1. actul constitutiv al societăţii, statutul sau după caz, rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului, în copie;
 2. certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele acestuia, în copie;
 3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, pentru declararea punctului de lucru, original;
 4. Dovada titlului asupra imobilului, în copie;
 5. acorduri, avize autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, certificate ori alte documente prevăzute în legislaţia în vigoare ca necesare pentru desfăşurarea activităţii economice autorizate, în copie conformă cu originalul;
 6. declaraţie privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică, conform modelului prevăzut în anexa 2 la H.G.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publica neincluse în structurile de primire turistice, original;
 7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu s-au făcut modificări care să afecteze destinaţia iniţială a spaţiului sau certificat de urbanism, autorizaţie de construire privind construirea ori schimbarea destinaţiei spaţiului, original;
 8. certificat de atestare fiscală eliberat, în condiţiile legii, de structura cu atribuţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, original;
 9. dovada achitării taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a acordului primarului
 10. acordul vecinilor ( unde este cazul) în original
 11. contract de prestări servicii salubrizare, în copie
 12. în cazul aplicării vizei anuale, se depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că indeplineşte toate condiţiile legale pentru a putea funcţiona şi că nu au intervenit modificări în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare, iniţiale, făcăndu-se referire inclusiv la numărul de inregisrare/seria şi valabilitatea avizelor, acordurilor, autorizţiilor, certificatelor, licenţelor şi alte asemenea documente deţinute şi care sunt obligatorii pentru activitatea economică desfăşurată
 13. declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că indeplineşte toate condiţiile legale pentru a putea funcţiona şi că nu au intervenit modificări în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare, iniţiale
 14. acorduri/avize/negatii, etc de la alte institutii, in functie de specificul activitatii ( DSP, DSVSA, ISU, etc)
 15. copie carte de identitate solicitant/reprezentant firma
 16. pentru vizare Acordul initial in original

IMPORTANT!
Toate documentele se trimit pe adresa de email:
secretar-general@comuna-sarmizegetusa.ro
___________

 Actele necesare pentru solicitare servicii de ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Actele necesare pentru adopții

Actele necesare pentru adopții Acte necesare pentru adopții Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Acte necesare pentru atestat familie/persoana aptă să adopte Procedura […]

Continuă să citești

Formulare pentru solicitare servicii sociale

3.2.DECLARATIE-PE-PROPRIE-RASPUNDERE-pentru-supliment cerere-supliment anexa_cerere_tip declaratia_pe_propria_raspundere_a_solicitantului 2.Model-adeverinta-anexa-2 cerere_indemnizatie_model_iunie_2016 cerere_indemnizatie_sau_stimulent_crestere_copil ANEXA-1-PT-ALOCATII-DE-STAT-UE Cerere-pentru-acordare-alocatie-de-stat-pentru-copil cerere_ajutor_social Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi […]

Continuă să citești

Actele necesar pentru obținerea CERTIFICATULUI DE URBANISM și AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Documentele necesare vânzărilor de terenuri în extravilan

♦  Cerere (Primarie)
♦  Oferta de Vanzare (Primarie)
♦  Copie B.I/C.I
♦  Acte doveditoare obtinere teren (contract de vanzare,mostenire, etc)
♦  Extras de Carte Funciara (Oficiul de Cadastru Hateg)
♦  Extras de Plan Cadastral si Plan de Ansamblu (Oficiul de Cadastru Hateg)
♦  Certificat Fiscal (Primarie)

>>> actualizez lista

Documente necesare în vederea înmatricularii-radierii unui vehicul sau autovehicul

Persoane juridice
– Declaratie de impunere
– Factura Fiscala sau Contract de Vanzare Cumparare
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Cartea de identitate a autovehicului


Persoane fizice
– Declaratie de impunere
– Contract de vanzare-cumparare sau factura fiscala
– Cartea de identitate a autovehicului
– Copie de buletin de identitate sau cartea de identitate a Propietarului


Radieri
– Certificat de radiere Deva
– Declaratie ca nu este pe domeniul public
– Adeverinta casare


Mai multe detalii la
telefon: 0254-776510, 0254-776510
fax: 0254-776552
e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

>>> actualizez lista

Documente necesare pentru stabilirea unor taxe și impozite locale

Documente necesare pentru STARE CIVILĂ

Înregistrarea căsătoriei

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE se face împreună personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă, la sediul primăriei de domiciliu sau de reședința a unuia dintre […]

Continuă să citești

Eliberarea certificatelor de stare civilă

Certificatele de stare civilă se eliberază la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială. Certificatul de naştere se eliberază titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele […]

Continuă să citești

Documente necesare pentru obținerea despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic (HG3/2023)

Prin HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2023 a fost reglemetată modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.

HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2023
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 6 ianuarie 2023

actualizez >>>

FORMULARE ONLINE
De aici puteți descărca formulare tipizate în format editabil și printabil. Formularele completate le puteți expedia pe adresa primăriei, prin poșta electronică.

IMPORTANT!
Atunci când înaintați o cerere sau orice formular adresat Primăriei, trebuie să atașați și declarația de ACORD Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016

Descarcă modelul de declarație de aicimodel pdf   model doc (editabil)
_______________

Formulare necesare pentru eliberarea Acordului Primarului

 1. Cerere pentru obținerea/vizarea anuală a acordului primarului 222 Ko (clic aici)
 2. Cerere pentru ocuparea domeniului public în vederea dsfășurării activităților comerciale în zone publice 254 Ko (clic aici)
 3. Declarație pe propria răspundere 155 Ko (clic aici)
 4. Declarație suprafața utilizată 187 Ko (clic aici)

>>> actualizez lista

Formulare de asistență socială

 1. Cerere pentru acordarea alocatiei complementare/ alocatie de sustinere pentru familia monoparentala(pdf 1,42MB)
 2. Model de cerere pentru drepturi la asistență socială : ajutor social/ alocatie pentru sustinerea familiei/ ajutor pentru incalzire (pdf 1,74MB)
 3. Model de cerere pentru modificarea de acordare a unor drepturi (pdf 833KB)
 4. Cerere pentru acordarea unui ajutor de urgență (pdf 820KB)
 5. CERERE ALOCATIE DE STAT MINORI MODEL (doc)  Acordul de prelucrare a datelor (doc 13Kb)
 6. BORDEROU privind solicitările de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (pdf 75KB)
 7. Model de cerere pentru majorarea indemnizației suplimentare (pdf 32KB).
 8. Model de cerere de acordare a indemnizației de creștere a copilului (pdf 2,12MB)
 9. Anexa 2 – Adeverinta indemnizație de creștere a copilului
 10. Model de cerere pentru drepturile postnatale (lăuzia) (pdf 22 KB)
 11. Model de declarație a veniturilor pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului (pdf 62 KB)
 12. Model de declaratie pentru solicitarea stimulentului de inserție (pdf 56KB)
 13. Declarația de venituri din activități independente (pdf 22KB)
 14. Model declarație a îndeplinirii condițiilor pentru obținere a concediului și indemnizației pentru creșterea copiulului (pdf 76KB)
 15. Model de cerere pentru acordarea indemnizației de copil (pdf 26 KB)
 16. Model de solicitare suplimentară de informații (actualizata) pdf 99KB
 17. Cerere acordare alocatie de stat (pdf 91KB)
 18. Cerere modificari aferente alocatiei de stat (pdf 56KB)
 19. Cerere de transfer alocatie de stat (pdf 46KB)
 20. Cerere alocatie de stat tineri peste 18 ani (pdf 32KB)
 21. Adeverinta angajator – venituri realizate (pdf 146KB)
 22. Cerere majorare indemnizatie (pdf 37KB)
 23. Declaratie pe proprie raspundere vechime in munca (pdf 48KB)
 24. Declaratie solicitare stimulent de insertie (pdf 56KB)
 25. Cerere actualizare modalitate de plata – mandat postal sau cont bancar (pdf 35KB)
 26. Cerere acordare alocatie de plasament (pdf 87KB)
 27. Anexa lista copii aflati in plasament (pdf 56KB)
 28. Cerere Formulare Europene- declaratie pe proprie raspundere ( obtinere adeverinta, suspendare alocatie) pdf 39KB
 29. Cerere reluare plata alocatie de stat in Romania (pdf 39KB)
 30. SOLICITARE SUPLIMENTARĂ DE INFORMAŢII
  Acest formular se utilizează pentru solicitarea alocaţiei de stat pentru copii sau/şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului , respectiv a stimulentului lunar, pentru unul sau mai mulţi copii.
 31. Formular European E401 (pdf 162KB)E402 (pdf 301KB)E405 (pdf 131KB) si E411 (pdf 119KB).
 32. Cerere acordare indemnizatie pe perioada concediului de acomodare (pdf 58KB)documente necesare (pdf 49KB).
 33. Cerere acordare indemnizatie de hrana pentru adulti (pdf 76KB)
 34. Cerere acordare indemnizatie de hrana pentru copii (pdf 77KB)
 35. Cerere mostenitor ridicare de la Oficiul Postal a  prestatiilor sociale cuvenite decedatului (pdf 50KB)
 36. Declaratie pe proprie raspundere mostenitor ridicare prestatii sociale (pdf 65KB)
 37. Cerere acordare restante prestatii sociale pentru persoane cu handicap (pdf 90KB)acte necesare (pdf 39KB)
 38. Cerere simpla eliberare adeverinta (pdf 64KB)
 39. Cerere acordare restante prestatii sociale persoana TBC (pdf 90KB),
 40. Declaratie pe proprie raspundere mostenitor ridicare prestatii sociale persoana decedata diagnosticata cu TBC (pdf 75KB)acte necesare (pdf 29KB)
 41. Cerere eliberare adeverinta , fisa plati, decizie (pdf 78KB)

>>> Actualizează lista

Formulare pentru publicarea anunțurilor de vânzare terenuri în extravilan

Lista formularelor tipizate pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale

 1. ITL 001, Declarație impozit pe clădiri persoane fizice (doc), (pdf)
 2. ITL 002 Declarație impozit pe clădiri persoane juridice (doc)  (pdf)
 3. ITL 003 Declarație impozit pe teren persoane fizice (doc)(pdf)
 4. ITL 004 Declarație impozit pe teren pentru persoane juridice (doc)  (pdf)
 5. ITL 005 Declaraţie tip privind declararea mijloacelor de transport pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf
 6. ITL 006 privind declararea mijloacelor de transport de peste 12 tone, pentru persoane fizice și juridice (doc)(pdf) 
 7. ITL 007 privind declararea mijloacelor de transport pe apă, pentru persoane fizice și juridice (doc)(pdf)
 8. ITL 008 Decizia de impunere pentru persoane fizice (doc)  (pdf)
 9. ITL 009 Decizia de impunere pentru persoane juridice (doc)  (pdf)
 10. ITL 010 Cerere de eliberare certificat fiscal persoane fizice (doc) (pdf)
 11. ITL 011 Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice (doc)  (pdf)
 12. ITL 012 Cerere de eliberare certificat fiscal persoane juridice (doc)  (pdf)
 13. ITL 013 Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice (doc)   (pdf)
 14. CERERE SCUTIRE PERSOANE JURIDICE
 15. CERERE SCUTIRE PERSOANE FIZICE
 16. ITL 014 Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru persoane juridice (doc)   (pdf)
 17. ITL 015 Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru persoane fizice (doc),  (pdf)
 18. Declaraţie – cerere de scoatere din evidența fiscală a mijloacelor de transport (doc)(pdf)
 19. Declaraţie tip de scoaterea din evidențele fiscale a clădirilor și terenurilor (doc), (pdf)
 20. Împuternicire pentru scoaterea Certificatului de atestare fiscală (doc)  (pdf)

>>> Actualizez lista

Formulare pentru Registrul agricol

IMPORTANT!
Atunci când înaintați o cerere sau orice formular adresat Primăriei, trebuie să atașați și declarația de ACORD Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016

Descarcă modelul de declarație de aicimodel pdf   model doc (editabil)
_______________