Click to listen highlighted text!
Vedere generala Sarmizegetusa
Vedere generala Sarmizegetusa
Shadow

Pentru a activa citirea textelor, selectați cu mous-ul și apăsați pe simbolul difuzor care apare în fața sau la finalul textului selectat   Click to listen highlighted text! Pentru a activa citirea textelor, selectați cu mous-ul și apăsați pe simbolul difuzor care apare în fața sau la finalul textului selectat

Biroul online

Solicitare audiență / Sesizare online / Actele necesare / Formulare online / Urbanism / Stare civilă / Asistență socială /

Monitorul Oficial Local

Statutul Unității Administrativ-Teritoriale / Hotărârile Consiliului Local / Dispoziții de primar / Documente și informații financiare / Alte documente de interes public /

decorativ

ANUNȚURI PUBLICE

decorativ

DOCUMENTE PUBLICATE RECENT

Lista documentelor publice produse/gestionate de Primăria comunei Sarmizegetusa

Lista cuprinzând informaţiile de interes public: – hotărârile adoptate de Consiliul local al comunei Sarmizegetusa; – organigrama Primăriei comunei Sarmizegetusa; – regulamentul de organizare şi funcţionare al comunei Sarmizegetusa; – anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei comunei Sarmizegetusa; – anunţuri de licitaţii; – lista certificatelor de urbanism; – lista...

Deschide documentul aici
Anunț posturi vacante

Acest spațiu este rezervat anunțurilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate al primarului sau pentru anunțuri de promovare în funcție

Deschide documentul aici
HOTĂRÂREA NR. 10/2021 privind regimul deșeurilor, modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 10/2021 pentru aprobarea punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a...

Deschide documentul aici
HOTARAREA NR. 9/2021 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa pe anul 2020

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 9/2021 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa pe anul 2020 Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021 Examinând referatul de aprobare...

Deschide documentul aici

Acest website, este un mijloc modern și eficient pentru a ușura comunicarea între instituția primăriei și cetățeni.
Vă invit să accesați informațiile publice oferite din oficiu, dar și modele de formulare, Monitorul Oficial Local, anunțuri și alte informații utile, pentru a economisi timpul și pentru a evita să mai faceți drumul până la noi.
Suntem oricând la dispoziția cetățenilor!

HIBAIS Leontin Dorin
Primarul comunei Sarmizegetusa

CONTACT

Programul primăriei:

Programul de lucru:

LUNI orele 08:00 – 16:00
MARȚI orele 08:00 – 16:00
MIERCURI orele 08:00 – 16:00
JOI orele 08:00 – 16:00
VINERI orele 08:00 – 16:00

*exceptând sărbătorile legale


Programul de lucru cu publicul:

LUNI orele 08:30 – 16:30
MARȚI orele 08:30 – 16:30
MIERCURI orele 08:30 – 16:30
JOI orele 08: – 18:30
VINERI orele 08:30 – 16:30

*exceptând sărbătorile legale


>>> editez programul

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

SUNTEM AICI:

Str. Principala, nr. 5, Cod postal: 337415
Sat
Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa

Județ: Hunedoara

Telefon:
0254-776510, 0254-776510

Fax:
0254-776552

E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com
Web: comuna-sarmizegetusa.ro

>>> editez adresa

Programul de audiențe:

PRIMARUL COMUNEI
HIBAIS Leontin Dorin
Joi orele 10:00 – 12:00

VICEPRIMARUL COMUNEI
Vacant
Vineri orele 10:00 – 12:00

SECRETARUL GENERAL UAT
BUGARIU Simona Nicoleta
Marți orele 10: – 12:00

>>> editez programul

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

AI DREPTUL SĂ ȘTII

Transparența decizională în administrația publică este reglementată de
Legea nr. 52/2003

Principiile care stau la baza aceste legi sunt următoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

decorativ

RAPOARTE DE ACTIVITATE CONSILIERI

RAPOARTE PRIVIND
ACCESUL LA INFORMAȚII PUBLICE
(Legea 52/2003)

RAPOARTE PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
(Legea 544/2001)

Arhive
Categorii de documente

MONITORUL OFICIAL LOCAL

  • STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
  • REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE
  • HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
  • DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE
  • DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE
  • ALTE DOCUMENTE
Sarmizegetusa, localitate centru de comună
Print Friendly, PDF & Email
Click to listen highlighted text!