Informații publice

INFORMAȚII PUBLICE

Comunicări din partea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Sarmizegetusa

CELE MAI RECENTE ANUNȚURI 
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

MASURI CANICULA POPULATIE !!!

‼Recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei 🔸Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate […]CITEȘTE ANUNȚUL

ANUNT SEDINTA PUBLICA

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMARIA 337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com   Nr. 1124 din 12.06.2024     ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI SEDINȚE […]CITEȘTE ANUNȚUL

ANEXA LA DP 48/2024 SEDINTA ORDINARA 19.06.2024 ORA 16:00

  ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                             Anexă la dispoziţia nr.48/2024                  PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua […]CITEȘTE ANUNȚUL

Informații despre PROGRAMUL RABLA
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Informații despre despăgubirile pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic (HG3/2023)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

decorativ

DOCUMENTE PUBLICATE RECENT

HCL 33/2024 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitie “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE,SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”

      R   O   M      N   I   A JUDEŢUL  HUNEDOARA COMUNA   SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL                                                                                  HOTARAREA  nr. 33 din 19.06.2024   privind aprobarea valorii […]Deschide documentul aici

HCL 32/2024 Privind avizarea documentației de urbanism Plan Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată (PUZCP) pentru obiectivele „Intrare Forul lui Traian” și „Clădire cu spații muzeale și anexe, acces sit arheologic” din cadrul sitului arheologic Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa

                                                                                           ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr. 32 din 19.06.2024   Privind avizarea documentației de urbanism Plan Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată (PUZCP) […]Deschide documentul aici

HCL 29/2024 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

           ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr. 29 din 19.06.2024 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de […]Deschide documentul aici

HCL 26/19.06.2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa

                                                                                ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA NR. 26 din 19.06.2024    privind stabilirea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate  pentru care se pot acorda ajutoare de […]Deschide documentul aici

HIBAIS Leontin Dorin Primarul comunei Sarmizegetusa

Acest website, este un mijloc modern și eficient pentru a ușura comunicarea între instituția primăriei și cetățeni.
Vă invit să accesați informațiile publice oferite din oficiu, dar și modele de formulare, Monitorul Oficial Local, anunțuri și alte informații utile, pentru a economisi timpul și pentru a evita să mai faceți drumul până la noi.
Suntem oricând la dispoziția cetățenilor!

HIBAIS Leontin Dorin
Primarul comunei Sarmizegetusa

AI DREPTUL SĂ ȘTII

Transparența decizională în administrația publică este reglementată de
Legea nr. 52/2003

Principiile care stau la baza aceste legi sunt următoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

IMPORTANT!
Atunci când înaintați o cerere sau orice formular adresat Primăriei, trebuie să atașați și declarația de ACORD Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016

Descarcă modelul de declarație de aicimodel pdf   model doc (editabil)
_______________

Arhive
Categorii de documente

SUNTEM AICI

Programul primăriei:

 

Programul de lucru cu publicul:

LUNI orele 08:00 – 16:00
MARȚI orele 08:00 – 16:00
MIERCURI orele 08:00 – 16:00
JOI orele 08:00 – 16:00
VINERI orele 08:00 – 16:00

*exceptând sărbătorile legale


>>> actualizez programul

FORMULARUL DE CONTACT

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

ADRESA NOASTRĂ:

Str. Principala, nr. 4, Cod postal: 337415
Sat
Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa

Județ: Hunedoara

Telefon: 0254-776510, 0254-776510
Fax: 0254-776552

Web: comuna-sarmizegetusa.ro

E-mail:
primariasarmizegetusa@yahoo.com

IMPORTANT!
Pentru comunicarea cărții de identitate și a documentelor cu caracter personal, folosiți adresele de mai jos, în funcție de specificul solicitării

SECRETAR GENERAL UAT:
secretar-general@comuna-sarmizegetusa.ro
CONTABILITATE SI RESURSE UMANE
contabilitate-si-resurse-umane@comuna-sarmizegetusa.ro
IMPOZITE SI TAXE
impozite-si-taxe@comuna-sarmizegetusa.ro
REGISTRUL AGRICOL
registrul-agricol@comuna-sarmizegetusa.ro
URBANISM SI ACHIZITII PUBLICE
urbanism-si-achizitii-publice@comuna-sarmizegetusa.ro
STARE CIVILĂ
stare-civilă@comuna-sarmizegetusa.ro
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
svsu@comuna-sarmizegetusa.ro
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
asistenta-sociala-si-medicala-comunitara@comuna-sarmizegetusa.ro

>>> editez adresa

Programul de audiențe:

PRIMARUL COMUNEI
HIBAIS Leontin Dorin
Joi orele 10:00 – 12:00

VICEPRIMARUL COMUNEI
Vacant
Vineri orele 10:00 – 12:00

SECRETARUL GENERAL UAT
BUGARIU Simona Nicoleta
Marți orele 10: – 12:00

>>> editez programul

FORMULARUL DE SOLICITARE AUDIENȚĂ

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

IMPORTANT!
Atunci când înaintați o cerere sau orice formular adresat Primăriei, trebuie să atașați și declarația de ACORD Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016

Descarcă modelul de declarație de aicimodel pdf   model doc (editabil)
_______________

ROMAN FEST – ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA