decorativ

REGISTRUL AGRICOL

DOCUMENTE

Documente ale Registrului agricol

INFORMARE AMBROZIE

ROMANIA  JUDETUL HUNEDOARA PRIMARIA SARMIZEGETUSA TEL/FAX:0254776510/0254776552 Email:primariasarmizegetusa@yahoo.com 2165/27.10.2021   Informare publică Ambrozia   Ca urmare a răspândirii exagerate , atât la nivel județean cât și la nivel național a ambroziei, […]

Continuă să citești

INFORMARE AMBROZIE

ROMANIA  JUDETUL HUNEDOARA PRIMARIA SARMIZEGETUSA TEL/FAX:0254776510/0254776552 Email:primariasarmizegetusa@yahoo.com 1447    /7.07.2021     Informare publică Ambrozia   Ca urmare a răspândirii exagerate , atât la nivel județean cât și la nivel […]

Continuă să citești

ANUNȚURI IMOBILIARE

Vânzare de terenuri în extravilan

Normele care reglementează vânzarea și cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan au fost aprobate prin Ordinul nr. 311/2020 / 94/2021 / M.12/2021 / 3525/2020 publicat în Monitorul Oficial.

Documentele necesare vânzărilor de terenuri în extravilan
persoana care vinde

♦  Cerere (Primarie)
♦  Oferta de Vanzare (Primarie)
♦  Copie B.I/C.I
♦  Acte doveditoare obtinere teren (contract de vanzare,mostenire, etc)
♦  Extras de Carte Funciara (Oficiul de Cadastru Hateg)
♦  Extras de Plan Cadastral si Plan de Ansamblu (Oficiul de Cadastru Hateg)
♦  Certificat Fiscal (Primarie)

>>> actualizez lista

Formulare pentru publicarea anunțurilor de vânzare terenuri în extravilan

Au drept de preempțiune (preemptorii de rang I): coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv.

Exercitarea dreptului la preempțiune

În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang I – coproprietari, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv – depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

a) o fotocopie a BI/CI/pașaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;

b) o fotocopie a certificatului constatator de la Registrul Comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanei juridice;

c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;

d) o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una dintre categoriile: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;

e) acte de proprietate;

f) acte de stare civilă;

g) alte documente doveditoare, după caz.

>>> actualizez lista

Legea nr. 175/2020 a înăsprit sancțiunea aplicabilă înstrăinărilor terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea procedurii de preempțiune sau fără obținerea avizelor necesare: nulitatea absolută a contractelor de vânzare încheiate cu nerespectarea legii, respectiv amendă contravențională al cărei cuantum majorat poate varia între 100.000 și 200.000 lei.

Print Friendly, PDF & Email