decorativ

MONITORUL OFICIAL LOCAL

STATUT
REGULAMENTE

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

Regulament de ordine interioara pentru aparatul de specialitate al primarului 

Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local

Codul etic al funcționarilor din subordinea primarului și al funcționarilor din instituțiile locale subordonate

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

♦ Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local

♦ Hotărâri ale Consiliului Local

♦ Registrul pentru evidența Proiectelor de Hotărâre ale Consiliului Local

♦ Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Acte administrative emise de primărie

Proiecte de Dispoziții de primar (cu caracter normativ)

SEDINTA ORDINARA 28.02.2022

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR   Anexă la dispoziţia nr.37 /2022                   PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua de […]

Continuă să citești

SEDINTA ORDINARA 25.11.2022 PROIECT ORDINE DE ZI ANEXA LA DP 115/2022

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                   Anexă la dispoziţia nr.115 /2022     PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua de […]

Continuă să citești

Convocare sedinta ordinara 30.01.2023 ora 16:30

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                   Anexă la dispoziţia nr.24 /2023     PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua de […]

Continuă să citești

Dispoziții de primar emise

D I S P O Z I Ț I A Nr. 41 / 19.05.2020 privind elaborarea Codului de etică și integritate al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei SARMIZEGETUSA,

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA PRIMAR Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com ______________________________________________________________ D I S P O Z I Ț I A Nr. 41 […]

Continuă să citești

sedinta extraordinara 04.02.2022

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR   Anexă la dispoziţia nr.33 / 2022                   PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua […]

Continuă să citești

Registrul pentru evidenţa Proiectelor de Dispoziţii de Primar

Registrul pentru evidenţa Dispoziţiilor de Primar

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

♦ Bugetul local din toate sursele, informații în legătură cu execuția bugetului local

ALTE DOCUMENTE

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.

Registrul pentru consemnare opiniilor

Minuta și procesele verbale de ședințe ale CL

PV SEDINTA EXTRAORDINARA 16.12.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA 84 din 16.12.2022   PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de   16.12.2022   Procesul verbal contine […]

Continuă să citești

PV SEDINTA EXTRAORDINARA 07.12.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA 80 din 07.12.2022   PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de   07.12.2022   Procesul verbal contine […]

Continuă să citești

Declarații de avere și de interese

Declarații de avere și interese ale membrilor Consiliului Local
 1. BRĂILĂ Adrian Mircea 
  declarația de avere / declarația de interese
 2. BOJIN Ovidiu Aurel
  declarația de avere / declarația de interese
 3. CIOROGARIU Florin 
  declarația de avere / declarația de interese
 4. DRAMNESCU Dorin Marian
  declarația de avere / declarația de interese
 5. HIBAIS Iulian Gabriel 
  declarația de avere / declarația de interese
 6. HIBAIS Ileana Mirabela
  declarația de avere / declarația de interese
 7. OBREJAN Marius Ciprian
  declarația de avere / declarația de interese
 8. OBREJAN Pamela Corina 
  declarația de avere / declarația de interese
 9. POPESCU Petrișor Eugen
  declarația de avere / declarația de interese
 10. BRĂILĂ M Adrian Mircea 
  declarația de avere / declarația de interese

>>> actualizează lista

Declarații de avere și interese ale demnitarilor locali
Declarații de avere și interese ale funcționarilor publici
 1. BUGARIU Simona Nicoleta – Secretar General UAT
  declarația de avere / declarația de interese
 2. BORA Valentin Eduard – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 3. BRĂILĂ Alina Andreea – referent agricol
  declarația de avere / declarația de interese
 4. IANC Sergiu Ovidiu – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 5. IONUȚIU Adreia Tatiana – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 6. SOCACIU Aurora Gina – inspector superior
  declarația de avere / declarația de interese
Venituri salariale ale personalului din subordinea primarului si din instituțiile din subordinea Consiliului Local

Declarații de căsătorie

Conform Codului Civil, Art. 283, acest spațiu este dedicat publicării declarațiilor de căsătorie cu 10 zile înaintea oficierii.
Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării

Anunțuri imobiliare (anunțuri de vânzare terenuri în extravilan)

Conform Legii nr.17 din 7 martie 2014, vânzările de terenuri în extravilan trebuie anunțate prin publicitate la sediul primăriei și pe pagina de internet a instituției. Vecinii au drept de preempțiune.