decorativ

MONITORUL OFICIAL LOCAL

STATUT
REGULAMENTE

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

Regulament de ordine interioara pentru aparatul de specialitate al primarului 

Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local

Codul etic al funcționarilor din subordinea primarului și al funcționarilor din instituțiile locale subordonate

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

♦ Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local

♦ Hotărâri ale Consiliului Local

HCL 6/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Planului de Afaceri al SC APA PROD SA Deva si a lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în exploatare, întretinere și administrare către SC APA PROD SA Deva, de la UAT-urile ADI, aferente anului 2024

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 6 din 31.01.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest […]

Continuă să citești

HCL 5/2024 Executie trim 4 anul 2023

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 5 din 31.01.2024 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2023 Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara; Intrunit […]

Continuă să citești

♦ Registrul pentru evidența Proiectelor de Hotărâre ale Consiliului Local

♦ Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Acte administrative emise de primărie

Proiecte de Dispoziții de primar (cu caracter normativ)

SEDINTA ORDINARA 28.02.2022

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR   Anexă la dispoziţia nr.37 /2022                   PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua de […]

Continuă să citești

SEDINTA ORDINARA 25.11.2022 PROIECT ORDINE DE ZI ANEXA LA DP 115/2022

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                   Anexă la dispoziţia nr.115 /2022     PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua de […]

Continuă să citești

Convocare sedinta ordinara 30.01.2023 ora 16:30

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                   Anexă la dispoziţia nr.24 /2023     PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua de […]

Continuă să citești

Dispoziții de primar emise

D I S P O Z I Ț I A Nr. 41 / 19.05.2020 privind elaborarea Codului de etică și integritate al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei SARMIZEGETUSA,

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA PRIMAR Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com ______________________________________________________________ D I S P O Z I Ț I A Nr. 41 […]

Continuă să citești

sedinta extraordinara 04.02.2022

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR   Anexă la dispoziţia nr.33 / 2022                   PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua […]

Continuă să citești

Registrul pentru evidenţa Proiectelor de Dispoziţii de Primar

Registrul pentru evidenţa Dispoziţiilor de Primar

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

♦ Bugetul local din toate sursele, informații în legătură cu execuția bugetului local

ALTE DOCUMENTE

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.

Registrul pentru consemnare opiniilor

Minuta și procesele verbale de ședințe ale CL

Declarații de avere și de interese

Declarații de avere și interese ale membrilor Consiliului Local

2023 Declarațiile de avere și interese ale membrilor Consiliului Local

 1. BRĂILĂ Adrian Mircea 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 2. BOJIN Ovidiu Aurel
  Declarația de interese / Declarația de avere
 3. CIOROGARIU Florin 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 4. DRAMNESCU Dorin Marian
  Declarația de interese / Declarația de avere
 5. HIBAIS Iulian Gabriel 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 6. HIBAIS Ileana Mirabela
  Declarația de interese / Declarația de avere
 7. OBREJAN Marius Ciprian
  Declarația de interese / Declarația de avere
 8. OBREJAN Pamela Corina 
  Declarația de interese / Declarația de avere
 9. POPESCU Petrișor Eugen
  Declarația de interese / Declarația de avere
 10. BRĂILĂ M Adrian Mircea 
  Declarația de interese / declarația de interese

>>> actualizează lista

Declarații de avere și interese ale demnitarilor locali
Declarații de avere și interese ale funcționarilor publici

2023 declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

 1. BUGARIU Simona Nicoleta – Secretar General UAT
  Declarația de interese / Declarația de avere
 2. BORA Valentin Eduard – inspector
  Declarația de interese / Declarația de avere
 3. BRĂILĂ Alina Andreea – referent agricol
  Declarația de interese / Declarația de avere
 4. IANC Sergiu Ovidiu – inspector
  Declarația de interese / Declarația de avere
 5. IONUȚIU Adreia Tatiana – inspector
  Declarația de interese / Declarația de avere
 6. SOCACIU Aurora Gina – inspector superior
  Declarația de interese / Declarația de avere
Venituri salariale ale personalului din subordinea primarului si din instituțiile din subordinea Consiliului Local

Declarații de căsătorie

Conform Codului Civil, Art. 283, acest spațiu este dedicat publicării declarațiilor de căsătorie cu 10 zile înaintea oficierii.
Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării

Anunțuri imobiliare (anunțuri de vânzare terenuri în extravilan)

Conform Legii nr.17 din 7 martie 2014, vânzările de terenuri în extravilan trebuie anunțate prin publicitate la sediul primăriei și pe pagina de internet a instituției. Vecinii au drept de preempțiune.