DP 40/2024 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Sarmizegetusa ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 09 iunie 2024

                                                             ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA PRIMAR Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com     D I S P O Z I Ț I A     […]

Continuă să citești

DP 39/2024 privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu al doamnei SOCACIU AURORA – GINA , inspector superior in cadrul compartimentului contabilitate si resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA PRIMAR Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com   D I S P O Z I Ț I A     Nr. 39 […]

Continuă să citești

Dispozitia nr.40/2024 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Sarmizegetusa ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 09 iunie 2024

                                                             ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA PRIMAR Sat. Sarmizegetusa, Strada Principala,nr. 4, judeţul Hunedoara telefon/fax:0254/776510;776552 e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com     D I S P O Z I Ț I A     […]

Continuă să citești

HCL 24/2024 privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA” în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

                                                                           ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.24 din 26.04.2024   privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN […]

Continuă să citești

HCL 23/2024 privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

                                                                        ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.23 din 26.04.2024   privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN […]

Continuă să citești

HCL 22/2024 privind aprobarea Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara si a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din judetul Hunedoara

                                                                          ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr.22 din 26.04.2024   privind aprobarea Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in […]

Continuă să citești

HCL 21/2024 privind aprobarea Documentelor suport și Documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru atribuirea contractului de achiziție publică “Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare

                                                                              ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.21 din 26.04.2024   privind aprobarea Documentelor suport și Documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru […]

Continuă să citești