HCL 61/2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

R O M A N I A JUDETUL  HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415  Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552; e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com   H O T Ă R […]

Continuă să citești

HCL 60/2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ- pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

R O M A N I A JUDETUL  HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415  Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552; e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com     H O T Ă […]

Continuă să citești

HCL 59/29.09.2022 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti

ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA                                                                         CONSILIUL LOCAL ______________________________________________________________________     HOTARAREA nr. 59 din 28.09.2022   privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti         […]

Continuă să citești

HCL 56/29.09.2022 Pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractelor de achizițiede servicii având ca obiect Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” și acordarea de mandate

    ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA  NR. 56 din 29.09.2022 Pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractelor de achizițiede servicii […]

Continuă să citești