HCL 24/2024 privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA” în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

                                                                           ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.24 din 26.04.2024   privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN […]

Continuă să citești

HCL 23/2024 privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

                                                                        ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.23 din 26.04.2024   privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN […]

Continuă să citești

HCL 22/2024 privind aprobarea Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara si a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din judetul Hunedoara

                                                                          ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA  nr.22 din 26.04.2024   privind aprobarea Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in […]

Continuă să citești

HCL 21/2024 privind aprobarea Documentelor suport și Documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru atribuirea contractului de achiziție publică “Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare

                                                                              ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.21 din 26.04.2024   privind aprobarea Documentelor suport și Documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de “licitaie deschisa” pentru […]

Continuă să citești

HCL 19/2024 EXECUTIE BUGETARA TRIM. I ANUL 2024

                                                                              ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL   HOTARAREA nr.19 din 26.04.2024                  Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I  al anului 2024            Consiliul Local al […]

Continuă să citești

HCL 14/2024 pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei comunei Sarmizegetusa și a tarifului de capturare practicat de asociație

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.14 din 07.03.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean […]

Continuă să citești