PH 12/2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR Proiect de hotărâre nr. 12 din 01.03.2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a […]

Continuă să citești

PH 10/2024 Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2024

Proiect de hotarare Nr. 10/02.02.2024 Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2024 Primarul comunei Sarmizegetusa, […]

Continuă să citești