Acte necesare in vederea încheierii casatoriei

Înainte de încheierea căsătoriei trebuie depus formularul Declarație de căsătorie care se publică la intrarea în sediul primăriei și pe pagina web a instituției.
Declaratia de casatorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

  • Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie.
  • Certificatul de naştere, în original şi în copie.
  • Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular tip- certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la date emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
  • Documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

>>> Actualizez lista

 
Posted in Documente de stare civila.