Acte pentru obținerea alocației de stat pentru copii

Condițiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei Sarmizegetusa pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor.

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte, prin decizie a directorului executiv   al agentiilor judetene de prestatii sociale, începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este :

–       427 de lei pentru copii cu vârsta de pâna la 2 ani

–       214 de lei pentru copii cu vârsta de peste 2 ani

Acte necesare pentru alocaţia de stat pentru copii

 1. cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii (pdf 1 Mb);
 2. copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;
 3. copie si original – certificat de naştere copil;
 4. copie si original –  livret de familie- actualizat ( se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă;
 5. copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
 6. copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
 7. copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre tările U.E;
 8. extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

 

Acte necesare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii născuţi în străinătate, precum si pentru copiii ai căror părinţi au naţionalităţi diferite sau/şi domicilii diferite

 1. ACTE DE IDENTITATE PĂRINTI COPIL (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară}+2 copii xerox:
 2. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL eliberat de autorităţile române ( certificat cu CNP , nu si certificate traduse) + copie xerox;
 3. LIVRET DE FAMILIE + copie xerox;
 4. DECLARAŢIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :
 • data intrării în ţară;
 • motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi locuieşte împreună cu aceştia;
 • nu s-a beneficiat de prestatii echivalente de la autoritatile competente de pe teriotoriul țării unde s-a nascut copilul;
 • alte documente la solicitare Agentiei Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara.

ACTE NECESARE PT ACORDAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPIII NĂSCUŢI ÎN STRĂINĂTATE PRECUM SI PENTRU COPIII  AI CĂROR PĂRINŢI AU NAŢIONALITĂŢI DIFERITE SAU/ŞI DOMICILII DIFERITE

 1. ACTE DE IDENTITATE PĂRINTI COPIL ( buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară}+ copii xerox:
 2. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL eliberat de autorităţile române (certificat cu CNP , nu si certificate traduse) + copie xerox;
 3. LIVRET DE FAMILIE + copie xerox;
 4. DECLARAŢIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :
 • data intrării în ţară;
 • motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi  locuieşte împreună cu aceştia; 
 • mentiune daca beneficiati sau nu de prestatii familiale/alocatie de stat din alte tari;
 • alte documente la solicitare Agentiei Judetene pentru Plăti si Inspectie Sociala Hunedoara.
 1. Adeverinta  de la autoritatile competente de pe teriotoriul tarii unde s-a nascut copilul  din care să reiasă că nu s-a beneficiat de prestatii echivalente;
 2. Anexa 1 ANEXA-1-PT-ALOCATII-DE-STAT-UE (pdf 1Mb)

     7. EXTRAS DE CONT

 

 ACTE NECESARE PT ACORDAREA ALOCATIEI
DE STAT PENTRU COPIII NĂSCUŢI ÎN STRĂINĂTATE
PRECUM SI PENTRU COPIII  AI CĂROR PĂRINŢI AU NAŢIONALITĂŢI DIFERITE
SAU/ŞI DOMICILII DIFERITE

 

 1. ACTE DE IDENTITATE PĂRINTI COPIL (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară}+ copii xerox:
 2. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL eliberat de autorităţile române ( certificat cu CNP , nu si certificate traduse) + copie xerox;
 3. LIVRET DE FAMILIE + copie xerox;
 4. DECLARAŢIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :
 • data intrării în ţară;
 • motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi  locuieşte împreună cu aceştia; 
 • alte documente la solicitare Agentiei Judetene pentru Plăti si Inspectie Sociala
 1. Adeverinta de la autoritatile competente de pe teriotoriul tarii unde s-a nascut copilul din care să reiasă că nu s-a beneficiat de prestatii echivalente
 2. Anexa 1 se gaseste aici Anexa 1 ANEXA-1-PT-ALOCATII-DE-STAT-UE (pdf 1Mb)

     7. EXTRAS DE CONT

DECLARAŢIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :

 • motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi  locuieşte împreună cu aceştia;

>>>actualizez lista

Posted in Documente de asistenta sociala.