ANUNŢ referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ intitulat proiect de hotărâre nr. 12/2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”

JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA SECRETAR GENERAL Nr. 10 din 01.03.2024 ANUNŢ referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ intitulat proiect de hotărâre nr. 12/2024 privind acordarea unui […]

Continuă să citești

PH 11/2024 Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor în aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva nr. 5400/223/2009

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR 337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com PROIECT DE HOTARARE NR.11/2024 Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si […]

Continuă să citești