ANUNT PH 26/2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

SECRETAR GENERAL

Nr. 13 din 10.05.2024

ANUNŢ

 

referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ :

PH nr.26/2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate  pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice:  Primarul Comunei Sarmizegetusa / Consiliul local.

Astăzi,10 MAI 2024, primarul Comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ: proiect de hotărâre nr. 26/2024 .

Paragraf descriptiv – problema identificată constă în aprobarea situaţiilor deosebite, determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, în scopul respectării prevederilor legale.

Documentaţia aferentă proiectelor de acte normativ include:

  • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • textul complet al proiectului de hotărâre;
  • documentele preparatorii la proiectul de act administrativ cu caracter normativ, altele decât referatul de aprobare..

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei comuna-sarmizegetusa.ro sectiunea Anunturi publice/Proeicte
  • la sediul instituţiei, din Sarmizegetusa, str.Principala, nr. 4, județul Hunedoara;
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus

procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 23 mai 2024, după cum urmează:

  • prin formularul online de colectare a opiniilor asupra proiectelor de hotărâre, disponibil pe

pagina de internet a instituţiei la adresa;

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com ;
  • prin poştă, pe adresa Sarmizegetusa, str. Principala, nr. 4, cod postal 337415, județul Hunedoara;
  • la sediul Primăriei comunei Sarmizegetusa, la Registratură, la adresa str. Principala, nr. 4, între orele 08°°-16°°.

      Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre nr. 26/2024 .

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24 mai 2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon:

0254/776510, e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com, persoana de contact: Bugariu Simona Nicoleta

 

                                                                            Secretar general

                                                                   Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.