Declarație notarială în cazul căsătoriilor mixte (cu străini)

DECLARAŢIE NOTARIALĂ (conf. art.34, alin.3 din Legea 119/1996 republicată şi art.44, lit.h din HG 64/2011) din care să rezulte următoarele:

– sunt de cetăţenie………………………….…….., naţionalitate……………………,
– nu sunt/sunt cunoscător al limbii române nu ştiu/ ştiu să scriu, să citesc şi să conversez în această limbă; în schimb cunosc limba………, ştiu să scriu, să citesc şi să conversez în limba………..;
– am mai fost o singură dată căsătorit/ă, în prezent sunt divorţat/ă  sau nu am mai fost căsătorit şi doresc să închei cea de a doua/prima căsătorie în România- în urma divorţului în prezent port numele de…………. ;
Din casatoria anterioară au rezultat/nu au rezultat copii ;
– am/nu am____nr. copiilor minori rezultaţi din căsătoria anterioară; în urma divorţului minorii au fost încredinţaţi mie/soţului/soţiei. -îndeplinesc condiţiile de fond cerute de legea mea naţională pentru a încheia căsătoria în România – doresc să mă căsătoresc la starea civilă a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara, cu numitul/numita __________________________________________________________
– nu cunosc niciun impediment, motiv de natură legală, care să împiedice încheierea căsătoriei mele cu
numita/numitul __________________________________________________________
– singurul act eliberat, în vederea căsătoriei, este adeverinţa de cutumă pe care o depun la dosarul de căsătorie,
aceasta fiind singurul mod de a certifica că mă pot căsători în România
– Doresc ca după încheierea căsătoriei să port numele de familie _____________________________ şi soţia/soţul să poarte numele de familie___________________________
-Regimul matrimonial ales la căsătorie este_____________________________ (după caz se va alege regimul: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională), conform legii române/legii mele de cetăţenie.

ATENŢIE! Dacă cetățenul străin nu cunoaște limba română la depunerea actelor, precum și la oficierea căsătoriei este necesară prezența unui translator autorizat (cu ştampilă) (art.33 din Legea 119/1996 republicată) – se întocmeşte Proces Verbal şi fotocopie după autorizaţia interpretului.

>>> actualizez documentul

Posted in Formulare de stare civila.