2021 Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local

 

Registrul de evidență a Hotărârilor Consiliului Local

Număr de ordine Data adoptării Data intrării în vigoare Titlul hotărârii Consiliului Local Funcția, numele și prenumele inițiatorului Evenimentele ulterioare adoptării (modificări, completări, abrogări) Deschide documentul
1 08.01.2021 08.01.2021 HOTARAREA NR. 1 din 08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 Adoptată Vezi documentul
2 27.01.2021 27.01.2021 Hotărârea nr.2/2021, privind alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni Adoptată Vezi documentul
3 27.01.2021 27.01.2021 HOTARAREA NR. 3/2021 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Adoptată Vezi documentul
4 27.01.2021 27.01.2021 HOTARAREA NR. 4/ 27.01.2021 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 Adoptată Vezi documentul
5 27.01.2021 27.01.2021 HOTARAREA NR. 5 / 2021 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 Adoptată Vezi documentul
6 27.01.2021 27.01.2021 Hotărârea nr.7/2021, privind atestarea apartenenței unor imobile-drumuri la domeniul public al comunei Sarmizegetusa Modifică ART.1 din HCL NR.20/2020 Vezi documentul
7 27.01.2021 27.01.2021 Hotărârea nr.8/2021, privind prelungirea scrisorii de garantare la FNGCIMM SA IFN Adoptatată Vezi documentul
8 27.01.2021 27.01.2021 HOTARAREA NR. 9/2021 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa pe anul 2020 Adoptatată Vezi documentul
9 27.01.2021 27.01.2021 HOTĂRÂREA NR. 10/2021 pentru aprobarea punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018 Adoptată Vezi documentul
20 apr. 2021 20 apr. 2021 HOTARAREA NR. 22 din 20.04.2021 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Sarmizegetusa Adoptată Vezi documentul

 

> actualizează registrul

Print Friendly, PDF & Email
Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Registrul pentru evidenta HCL.