2021 Registrul pentru evidenţa Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local

 

Registrul de evidență a Proiectelor de Hotărâre a Consiliului Local

Număr de înregistrare Data înregistrării Funcţia, prenumele şi numele iniţiatorului/nr. referat de aprobare Titlul Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local Avizele comisiilor de specialitate sesizate/nr. aviz Structura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabilă cu elaborarea raportului compartimentului de resort2 /nr. raportului Alte avize necesare conform legii/ (emit entul și nr.) Numărul de amendam ente Data dezbaterii în şedinţa consiliului local Finalizarea procedurii (retras, respins, adoptat)

 

>>> actualizează registrul

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Registrul pentru evidenta PHCL.