ANUNŢ referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ intitulat proiect de hotărâre nr. 44/2023

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
SECRETAR GENERAL
Nr.21 din 15.06.2023

ANUNŢ

referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ
intitulat proiect de hotărâre nr. 44/2023 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în Comuna Sarmizegetusa

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primarul Comunei Sarmizegetusa / Consiliul local.
Astăzi,15 iunie 2023, primarul Comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre nr. 44/2023 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în Comuna Sarmizegetusa.

Paragraf descriptiv – problema identificată constă în aprobarea procedurii de consultare a publicului in situatiile de aprobare/modificare PUG/PUZ/PUD .

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • textul complet al proiectului de hotărâre
 • anexele la proiectul de act administrativ cu caracter normativ

Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:https://comuna-sarmizegetusa.ro/ ;
 • la sediul instituţiei, din Sarmizegetusa, str.Principala, nr. 4, județul Hunedoara;
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 26 iunie 2023, după cum urmează:

 • prin formularul online de colectare a opiniilor asupra proiectelor de hotărâre, disponibil pe
  pagina de internet a instituţiei (vezi formularul în subsolul acestui text)
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com ;
  prin poştă, pe adresa Sarmizegetusa, str. Principala, nr. 4, cod postal 337415, județul Hunedoara;
 • la sediul Primăriei comunei Sarmizegetusa, la Registratură, la adresa str. Principala, nr. 4, între orele 08°°-16°°

      Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre nr. 44/2023 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în Comuna Sarmizegetusa.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul: https://comuna-sarmizegetusa.ro/monitorul-oficial-local/#registru_opinii .

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26 iunie 2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon:
0254/776510, e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com, persoane de contact: Bugariu Simona Nicoleta

Primar 
Hibais Leontin

Secretar general
Dorin Bugariu Simona Nicoleta

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot


Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL, Registrul pentru consemnarea opiniilor, Registrul pentru evidenta PHCL.