Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj
şi reclamă

  1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
  2. Codul unic de inregistrare persoană fizică autorizată;
  3. Autorizaţie de construire (dacă este cazul).
Posted in Acte pentru impozitare bunuri.