Acte necesare pentru intocmirea dosarului de asistent personal

Dosarul trebuie să conțină:

– cererea de angajare;

– acte de stare civilă pentru insoţitor: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);

– acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);

– actul de examinare medicală emis de o instiţutie sanitară competentă, potrivit legii (analizele insoţitorului) – singe, plămini, psihiatrie;

– certificatul de incadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal (gr. I);

– actele de studii insoţitor (xerocopii);

– curriculum vitae insoțitor (autobiografie);

– carnetul de muncă, iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe proprie răspundere in care să se specifice această situaţie;

– decizia de pensionare (xerocopie);

– cazierul judiciar

– acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamint;

– anchetă socială de la Serviciul de Autoritate Tutelară Protecţia Minorilor şi a Familiei din cadrul DAC;

– acordul cu optiunea pentru asistent personal de la DGASPC Hunedoara ;

– dosar 

  – adeverinta medic familie

  – Aviz psihologic

>>> actualizează lista

Posted in Documente de asistenta sociala.