ANUNT ELABORARE PROIECTE DE DISPOZITIE NR.1/2023 PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII 9/2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
Nr. 2 din 25.08.2023
ANUNŢ
referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ
intitulat proiect de dispozitie privind privind implementarea Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primarul Comunei Sarmizegetusa.
Astăzi, 25 august 2023, Primarul Comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de dispozitie privind implementarea Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 p,rivind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Paragraf descriptiv – problema identificată constă în implementarea Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. în scopul respectării prevederilor legale .
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• referatul privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• textul complet al proiectului;
• documentele preparatorii la proiectul de act administrativ cu caracter normativ, altele decât referatul de aprobare.
Documentaţia poate fi consultată:
 pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:https://comuna-sarmizegetusa.ro/ ;
 la sediul instituţiei, din Sarmizegetusa, str.Principala, nr. 4, județul Hunedoara;
 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 06 septembrie 2023, după cum urmează:
 prin formularul online de colectare a opiniilor asupra proiectelor de hotărâre, disponibil pe
pagina de internet a instituţiei (vezi formularul în subsolul acestui text)
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com ;
prin poştă, pe adresa Sarmizegetusa, str. Principala, nr. 4, cod postal 337415, județul Hunedoara;
 la sediul Primăriei comunei Sarmizegetusa, la Registratură, la adresa str. Principala, nr. 4, între orele 08°°-16°°
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dispozitia pentru implementarea Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul: https://comuna-sarmizegetusa.ro/monitorul-oficial-local/#registru_opinii .
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri la data de 07 septembrie 2023, ora 10°°, în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 06 septembrie 2023, ora 16°°.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon:
0254/776510, e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com, persoane de contact: Bugariu Simona Nicoleta
Primar
Hibais Leontin

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.