Anunt PH 64/2022 Taxe si impozite locale anul 2023

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

SECRETAR GENERAL

Nr. 31din 13.10.2022

ANUNŢ

 

referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ

intitulat proiect de hotărâre nr. 64/2022 privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor

locale pentru anul 2023, în raza administrativ-teritorială a Comunei Sarmizegetusa

 

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice:  Primarul Comunei Sarmizegetusa / Consiliul local.

Astăzi,13 octombrie 2022, primarul Comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre nr. 64/2022 privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, în raza administrativ-teritorială a Comunei Sarmizegetusa.

Paragraf descriptiv – problema identificată constă în aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor

 locale pentru anul 2023, în raza administrativ-teritorială a Comuna Sarmizegetusa, în scopul respectării prevederilor legale în materie de drept fiscal precum şi a încasării unora dintre veniturile proprii ale bugetului local al comunei Sarmizegetusa, prevăzute de lege, ce se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură din bugetul local, potrivit prevederilor legale.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

  • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • textul complet al proiectului de  hotărâre
  • anexele la proiectul de act  administrativ cu caracter normativ

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa:https://comuna-sarmizegetusa.ro/ ;
  • la sediul instituţiei, din Sarmizegetusa, str.Principala, nr. 4, județul Hunedoara;
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus

procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 13 noiembrie 2022, după cum urmează:

  • prin formularul online de colectare a opiniilor asupra proiectelor de hotărâre, disponibil pe

pagina de internet a instituţiei la adresa: https://comuna-sarmizegetusa.ro/wp-admin/admin.php?page=formidable&frm_action=edit&id=2 ;

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com ;
  • prin poştă, pe adresa Sarmizegetusa, str. Principala, nr. 4, cod postal 337415, județul Hunedoara;
  • la sediul Primăriei comunei Sarmizegetusa, la Registratură, la adresa str. Principala, nr. 4, între orele 08°°-16°°.

      Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre nr. 64/2022 privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, în raza administrativ- teritorială a Comunei Sarmizegetusa “.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul:https://comuna-sarmizegetusa.ro/registrul-pentru-consemnarea-propunerilor/ .

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13 noiembrie 2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon:

0254/776510, e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com, persoane de contact: Bugariu Simona Nicoleta

 

                        Primar                                                                         Secretar general

           Hibais Leontin Dorin                                                         Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice.