Comunicări în legătură cu asistența socială  Actele necesare pentru solicitare asistența socială Formulare tipizate Protecția familiei și a cetățenilor Violența domestică Model de cerere pentru emiterea ordinului de protecție