Documente necesare pentru vanzare teren extravilan

♦  Cerere (Primarie)
♦  Oferta de Vanzare (Primarie)
♦  Copie B.I/C.I
♦  Acte doveditoare obtinere teren (contract de vanzare,mostenire, etc)
♦  Extras de Carte Funciara (Oficiul de Cadastru Hateg)
♦  Extras de Plan Cadastral si Plan de Ansamblu (Oficiul de Cadastru Hateg)
♦  Certificat Fiscal (Primarie)

>>> actualizez lista

Posted in Reglementari urbanism.