ANUNT RECRUTARE PERSONAL RECENSAMANT POPULATIE 2022

ANUNT
PRIVIND INSCRIEREA CA PERSONAL DE RECENSAMANT

Primăria Comunei Sarmizegetusa anunta cetățenii care doresc să participe la recensământul populației și locuințelor 2022, care se va desfășura în perioada februarie- iulie a.c., ca se pot inscrie până la data de 18 februarie, în calitate de RECENZORI ARA (autorecenzare asistată), ca RECENZORI  (interviu față în față) sau coordonatori UAT .

La nivelul UAT Sarmizegetusa  sunt necesari:

 • 1 recenzor  titulat si o rezerva pentru ARA , 
 • 2 recenzori si o rezerva pentru  recenzori interviu fata in fata si un coordonator UAT  si o rezerva.

În conformitate cu OUG nr. 19/2020, persoanele care doresc să devină ARA sau recenzori trebuie să aibă

 • minimum 18 ani, cel puţin studii medii absolvite,
 • fără cazier judiciar,
 • să aibă abilităţi de utilizare a tabletelor,  
 • să deţină capacitatea de a desfăşura muncă pe teren,
 • disponibilitate la lucru perelungit,
 • abilitatea de a comunica intr-o maniera civilizata, capacitatea de a stabili contacte inter-personale, cordial, placut , metodic si riguros,
 • sa dispuna de un telefon mobil,
 • rezistenta la stres si lucru sub presiune;
 • sa respecte prevederile ordonantei mentionate.

Selectia cererilor se va face de catre Directia Judeteana de statistica – Unitatea Judeteana de Coordonare si Implementare a RPL 2021 – UJIR in perioada 21 – 25 februarie.

Instruirea personalului selectat se va efectua in perioada 28 februarie – 04 martie 2022 dupa un calendar comunicat ulterior.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Persoanele recrutate vor incheia contracte de prestari servicii.

Perioada de contractare a serviciilor:

 • participarea la instruirea organizata de UJIR – la o data comunicata ulterior
 • colectarea datelor in teren:
  – autorecenzarea asistata(ARA) : 14.03 – 15.05.2022
  – recenzarea prin efectuarea interviului de catre recenzor in teren: 16.05 – 17.07.2022

LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII:

 • Pe teren in limitele administrative ale UAT Comuna Sarmizegetusa
 • In spatial amenajat la sediul Primariei Sarmizegetusa in vederea autorecenzarii pentru recenzorii ARA

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE RECENSAMANT:

 • Conform Modelului de contract cadru de contract cadru de servicii pentru RPL 2021 PREVAZUT IN Anexa nr.2 la HG nr.145/2022 privind completarea HG 1071/2020.

CONDITII SPECIFICE :

 • Munca pe teren
 • Disponibilitate de lucru la program prelungit, in medie 8 ore/zi
 • Disponibilitate de lucru in weekend (sambata si/sau duminica)

Persoanele interesate pot depune o cerere tip însoțită de o COPIE A C.I. , CAZIERUL JUDICIAR  SI COPIE DIPLOMA STUDII( minim studii medii) la registratura Primăriei Sarmizegetusa  din Sarmizegetusa, str. Principala, nr. 4.   

Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) este o cercetare statistică bazată pe un cadru solid legislativ intern și extern, fiind coordonat tehnic și metodologic de către Institutul Național de Statistică.

Informații suplimentare cu privire la atribuțiile ARA și ale recenzorului, dar și detalii legate de desfășurarea recensământului pot fi obținute din OUG nr. 19/2020, H.G nr. 145/2022, dar și de pe site-ul Institutului Național de Statistică (https://www.recensamantromania.ro/cum-devin-recenzor/).

Primar,
Hibais Leontin Dorin


Model de cerere pentru înscriere (Anexa 5)

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Recensamantul populatiei runda 2021.