ANUNT INTENTIE ACHIZITIE DIRECTA

ROMANIA
JUD. HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA 
Comuna Sarmizegetusa , sat Sarmizegetusa , str. Principala , nr.4 , jud. Hunedoara
Telefon 0254-776510 ; Fax 0254-776552 ; cod fiscal 4633293 ;
e-mail : primariasarmizegetusa@yahoo.com
Nr. 318 /09.02.2022

ANUNT DE INTENTIE

  Primaria Comunei Sarmizegetusa  informeaza operatorii economici interesati sa depuna oferta, ca intentioneaza sa achizitioneze direct, in temeiul art.7, alin(5), din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si conform art.43 din HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/contractului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ulterioare, Comuna Sarmizegetusa cu sediul in comuna Sarmizegetusa, sat Sarmizegetusa, nr.4, judetul Hunedoara, e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com, tel/fax+40 254776510/+40254776552 ,  in calitate de autoritate contractanta, publica acest anunt in vederea achiziționarii instalatiilor de dezinfectie si dezinsectie pentru prevenirea pestei porcine africane in cadrul proiectului “ Cresterea capacitatii operationale a comunei Sarmizegetusa de prevenire a aparitiei pestei porcine africane prin achizitionare de instalatii de dezinfectie si dezinsectie “ conform caracteristicilor prevazute in Contractul de finantare, dupa cum urmeaza :

Instalatie de dezinfectare si dezinsectie stationara – 1 buc

 • Material cadru : aluminiu
 • Construita ca și sistem modular
 • Bazin solutie : minim 1000 litri, cu sistem de reumplere automat
 • Dimensiuni cadru: minim 4000 x 4500 mm
 • Pompa : Centrifugala minim 150 l/min , 230V/50Hz , minim 1.85 kw, furtune și cuplaje
 • Debit reglabil : 10-200 litri/min
 • Pompa tun: minim 1.5 kw
 • Forta de pulverizare: min. 15 metri
 • Guri de pulverizare reglabila
 • Podea de dezinfectare si colectare din poliester, cu intrare si iesire cu miez de spuma flexibil
 • Dezinfectarea subterană se realizează printr-o linie de duze într-o ramă de acționare în două părți, ce asigură decontaminarea anvelopelor și arcadelor roților
 • Sistem de senzori de înaltă eficiență, ce asigură pornirea complet automată, în timp util și pulverizarea pe toate părțile vehiculelor
 • Sistem complet de conducte, de dozare si pulverizare
 • Instalatia cuprinde si 2 bucati atomizior tip tun de pulverizare dezinfectant fix pentru o dezinfectie completa sub autovehicule:
  • Suport si cadru metalic
  • Atomizor tip tun de pulverizare actionat electric cu coroana din inox
  • Sistem electromecanic pentru rotire
  • Regulator de presiune

Atomizor purtat, cu prindere de spate – 5 buc

 • Capacitate cilindrică: minim 63,3 cm³
 • Capacitatea rezervorului combustibil: minim 1,7 l
 • Greutate: minim 12,2 kg
 • Razade actiune orizontala: minim 14,5 m
 • Capacitate rezervor solutie: minim 14 l
 • Debit maxim de aer: minim 1300m3/h

     Comuna Sarmizegetusa  invita operatorii sa-si inregistreze ofertele in SICAP cu respectarea art. 45 alin.(2) din H.G. 395/2016, sub denumirea “ Instalatie de dezinsectie si dezinfectie si atomizoare purtate cu prindere de spate “ pana la data de 16.02.2022, inclusiv.

      Valoarea estimata totala a achizitiei : 134.233,63 lei – fara TVA

      Operatorii economici interesati isi pot prezenta oferta pe SICAP, comunicand acest lucru autoritatii contractante prin e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com sau la sediul primariei.

     Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunt este acela de a informa si a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achizitiei directe si a verificarii catalogului electronic, autoritatea contractanta sa fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic in SICAP care pot oferi produsele necesare acestei achizitii. Ulterior publicarii prezentului anunt autoritatea contractanta va aplica prevederile art.43-46 din H.G.395/2016.

Inspector,
Ianc Sergiu Ovidiu


 

Posted in Achizitii publice, Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.