RAPORT CONDUITA PERSONAL CONTRACTUAL conform Ordinului 1466/2022

Anexa la Ordinul 1466/2022
RAPORTUL ANUAL

cu privire la respectarea normelor de conduita de catre personalul
contractual din aparatul propriu al institutiilor si autoritatilor
publice sau din institutiile aflate in subordine, coordonare ori sub
autoritate, precum si a informatiilor continute de acesta

PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA
NR.465 DIN 02.03.2023
Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduita de catre personalul contractual
1. Numarul posturilor de natura contractuala din autoritatea sau institutia publica Posturi aprobate 12
Posturi ocupate 11
Din care posturi care se ocupa cu personal incadrat:
– cu contract individual de munca 11
– cu contract de management
2. Numar de sesizari privind cazurile de incalcare a normelor de conduita profesionala,
din care:
– functii de executie
– functii de conducere
– functii ocupate in cadrul cabinetului demnitarilor –
3. Obiectul sesizarii
4. Numar de angajati contractuali care au incalcat normele de conduita morala si profesionala,
din care:
– functii de executie
– functii de conducere
– functii ocupate in cadrul cabinetului demnitarilor –
5. Cauzele de incalcare a normelor de conduita profesionala –
6. Numar de sesizari solutionate –
7. Modul de solutionare a sesizarilor –
8. Consecintele incalcarii normelor de conduita profesionala –
9. Masuri propuse pentru inlaturarea cauzelor de incalcare a normelor de conduita profesionala –
10. Sanctiuni aplicate, din care dispuse prin hotarare judecatoreasca definitiva –

PRIMAR
Hibais Leontin Dorin

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.