SEDINTA ORDINARA 27.04.2022 PROIECTUL ORDINII DE ZI ANEXA LA DPISPOZITIA PRIMARULUI

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 27  APRILIE 2022 ora 1700

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 22/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 23/2022   Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

                                                                                                 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 24/2021 privind  indexarea  impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2023, cu rata inflatiei de 5.1 %

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

4.Proiect de hotărâre nr. 25/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, pe o perioada de 3 luni incepand cu luna Mai 2022

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

5.Proiect de hotărâre nr. 26/2022 Privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare

 a Consiliului Local Sarmizegetusa

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

6.Proiect de hotărâre nr. 27/2022 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2022

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

7.Proiect de hotărâre nr. 28/2022 Privind inregistrarea unității administrativ teritoriale Comuna Sarmizegetusa in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 8.Proiect de hotărâre nr. 29/2022 Privind desemnarea persoanelor cu drept de semnatura asupra contului current deschis la CEC Banck SA

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

9.Proiect de hotărâre nr. 30/2022 Privind aprobarea solicitarii  prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr.348 /27.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

10.Proiect de hotărâre nr. 31/2022 Privind aprobarea solicitarii  prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr.358 /25.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

 

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 10.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 10.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 – 10.

 

 

 Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

                      

 

Sarmizegetusa, 21.04.2022

 

 

 

          PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

    Hibais Leontin   Dorin                                           SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE.