Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 27.10.2021 (pv anexa la DP 83/2021)

 

Posted in Convocarea CL la sedinta, FĂRĂ CATEGORIE.