Sedinta ordinara 31.01.2024 ora 16:30 Proiect dispozitie nr.4/2024

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr.4/2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din ziua de 31 IANUARIE 2024 ora 16:30

1. .Proiect de hotărâre nr. 4/2024 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna Februarie 2024
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 5/2024 Ph nr.5/2024 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 6/2024 Ph nr.6/2024 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2023.
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 7/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmiegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze“PENTRU”/”IMPOTRIVA”aprobarii Planului de Afaceri al SC APA PROD SA Deva si a lucrărilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare din Fondul IID a bunurilor publice de retur preluate în exploatare, întretinere și administrare către SC APA PROD SA Deva, de la UAT-urile ADI, aferente anului 2024
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:
a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 4.

c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 4.
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronica : primariasarmizegetusa@yahoo.com .
Sarmizegetusa, 25.01.2024

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.