Acte necesare pentru declararea terenurilor

 ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

  1. Declaraţie tip (doc)(pdf), privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului 
  2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.); 
  3. Buletin/Carte de identitate proprietari; 
  4. DOSAR PLIC.

♦ ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A STATULUI ORI A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE INCHIRIATE SAU CONCESIONATE CATRE PERSOANE FIZICE 

  1. Declaraţie tip (doc)(pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
  2. Contract de inchiriere sau concesiune
  3. Buletinul/Cartea de identitate a locatarilor sau concesionarilor; 
  4. DOSAR PLIC.

>>> actualizez lista

Posted in Acte pentru impozitare bunuri.