ANUNT PROIECT NR.2/2022 BUGET LOCAL 2022

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA
NR.91 din 12.01.2022

ANUNT

           In conformitate cu dispozitiile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, primarul comunei Sarmizegetusa aduce la cunostinta faptul ca a fost initiat proiectul de hotarare nr. 2/2022 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Sarmizegetusa pentru anul 2022 .

        Invitam persoanele fizice si persoanele juridice interesate, sa depuna, in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare aratat mai sus, al carui continut se afla afisat la avizierul primariei comunei Sarmizegetusa .

Propunerile, sugestiile si opiniile se pot depune in termen de 15 zile de la data afisarii.

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa doamnei contabil Socaciu Aurora Gina,
tel.0254/776510 ; –  fax 0254/776552
email : primariasarmizegetusa@yahoo.com

Vă mulţumim pentru interes şi vă aşteptăm !

* Afisat astazi 12.01.2022

 

           PRIMAR,                                                CONTABIL

  Hibais Leontin Dorin                               Socaciu Aurora Gina

 


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMARIA

Nr.92 din 12.01.2022

PROCES-VERBAL

          Incheiat astazi 12.01.2022  cu ocazia afisarii la avizierul Primariei comunei Sarmizegetusa, a proiectului de hotarare nr. 2/2022 privind aprobarea Bugetului Comunei Sarmizegetusa pe anul 2022  , conform legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal .

           PRIMAR,                                                CONTABIL

  Hibais Leontin Dorin                               Socaciu Aurora Gina


 

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.