ANUNŢ referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ intitulat proiect de hotărâre nr. 12/2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
SECRETAR GENERAL
Nr. 10 din 01.03.2024
ANUNŢ
referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ
intitulat proiect de hotărâre nr. 12/2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primarul Comunei Sarmizegetusa / Consiliul local.
Astăzi,01 martie 2024 primarul Comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre nr. 12/2024 .
Paragraf descriptiv – problema identificată constă în acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”, în scopul asigurarii prestarii serviciului de salubrizare in unitatea adeministrativ-teritoriala.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
– referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
– textul complet al proiectului de hotărâre
– anexele la proiectul de act administrativ cu caracter normativ
Documentaţia poate fi consultată:
– pe pagina de internet a instituţiei www.comuna-sarmizegetusa.ro sectiunea Anunturi publice/Proeicte
– la sediul instituţiei, din Sarmizegetusa, str.Principala, nr. 4, județul Hunedoara;
– proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 13 martie 2024, după cum urmează:
– prin formularul online de colectare a opiniilor asupra proiectelor de hotărâre, disponibil pe pagina de internet a instituţiei
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com ;
– prin poştă, pe adresa Sarmizegetusa, str. Principala, nr. 4, cod postal 337415, județul Hunedoara;
– la sediul Primăriei comunei Sarmizegetusa, la Registratură, la adresa str. Principala, nr. 4, între orele 08°°-16°°.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre nr.12/2024
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.03.2024.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon:
0254/776510, e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com, persoane de contact: Bugariu Simona Nicoleta.

Secretar general
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.