ANUNT SEDINTA PUBLICA 07.03.2024 ORA 16:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMARIA
337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

Nr. ____ din 06.03.2024

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI SEDINȚE PUBLICE

In conformitate cu prevederile HG 813/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, va aducem la cunostinta ca in data de 07.03.2024, ora 16:00, la sala de sedinte a Consiliului Local Sarmizegetusa de la sediul Primariei Comunei Sarmizegetusa, str,Principala, nr.4, va avea loc sedinta publica a Consiliului Local , in care se vor dezbate urmatoarele proiecte de acte administrative*:

1. Proiect de hotarare nr. 13 /2024 privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Iniţiator: primarul comunei

2. Proiect de hotarare nr. 14 /2024 de modificare a Anexei la HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA’’

Iniţiator: primarul comunei

3. Proiect de hotarare nr. 15 /2024 Pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei Comunei Sarmizegetusa și a tarifului de capturare practicat de asociație
Iniţiator: primarul comunei

Persoanele interesate sunt invitate sa participe!

PRIMAR SECRETAR GENERAL
HIBAIS LEONTIN – DORIN BUGARIU SIMONA – NICOLETA

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.