proiect ordine de zi sedinta ordinara 21.12.2022 ora 16:30 anexa la DP 127/2022

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                   Anexă la dispoziţia nr.127 /2022     PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua de […]

Continuă să citești

HCL 76/07.12.2022 privind participarea Comunei Sarmizegetusa la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură

H O T Ă R Â R E A   nr. 76 din 07.12.2022 privind participarea Comunei Sarmizegetusa la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice […]

Continuă să citești