INVITATIE SEDINTA ORDINARA 25.11.2021

                                                                                  ROMÂNIA                                                                                                

 JUDEŢUL HUNEDOARA

           COMUNA SARMIZEGETUSA

           PRIMAR

          337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

                                                                        INVITAŢIE

                                                       Nr. 2524 din 19.11.2021

 

 

                                   Stimata doamna / Stimate domnule consilier local

 

In temeiul art. 133 alin. (2) lit.a)  din Codul administrativ si tinand cont de faptul ca a fost prelungita Starea de alerta ,primarul comunei Sarmizegetusa  va invita la sedinta ordinara a consiliului local care va avea loc în sala de sedinta a Consiliului Local de la sediul Primariei Sarmizegetusa, in data de  25.11.2021, ora 1700 cu respectarea distantei de minim 2 metri unul de celalalt si purtarea obligatorie a mastii de protectie , cu urmatorul proiect de ordine de zi:

 

Proiectul ordinii de zi a celei de-a 22-a sedinte

 din actualul mandat al Consiliului Local

 

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 62/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

                                                                       Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 71/2021   privind modificarea elementelor de identificare a unor drumuri de pe raza comunei Sarmizegetusa

                                                                     Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 72/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al Comunei Sarmizegetusa în comisiile de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza UAT Sarmizegetusa

 

                                                               Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 73/2021 Privind Rectificarea a-IX-a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2021

                                                                 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

5.Proiect de hotărâre nr. 74/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitatepentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului

                                                                     Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

6.Proiect de hotărâre nr. 75/2021 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”

 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

7.Proiect de hotărâre nr. 76/2021             privind  aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru Semestrul I al anului scolar 2021-2022

 

                                                                       Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 7.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 7.

c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 – 7.

            Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

                                     Cu deplina colegialitate,

PRIMAR

                                                                 HIBAIS LEONTIN – DORIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE.