PV rezultate interviu concurs SEF SVSU si INSPECTOR

 

PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

Nr.2530 /19.11.2021

 ANEXA LA REGULAMENT

Proces-verbal

încheiat astăzi 19.11.2021

 Comisia de concurs, numită prin Dispozitia primarului nr. 82 din 15.10.2021 , întrunită astăzi, data de mai sus, a procedat la verificarea competenţei profesionale în cadrul interviului, a candidatilor vare au promovat priba scrisa la concursul organizat in data de 17.11.2021 in baza referatului aprobat de către primarul comunei Sarmizegetusa.

Componenţa comisiei de examen/concurs este următoarea:

Preşedinte:  – Socaciu Aurora – Gina – avand functia de inspector în cadrul compartimentului Contabilitate si resurse umane;

                Membri :   –   Bugariu Simona Nicoleta – avand funcţia de Secretar General in cadrul primariei Sarmizegetusa

                              –   Bora Valentin Edurd – avand funcţia de inspector în cadrul compartimentului Urbanism si achizitii publice;

 

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de către Braila Alina Andreea – avand functia de referent   primaria Sarmizegetusa

Au participat la proba interviu urmatorii:

  • D-na Popescu Emanuela Patricia – pentru postul de inspector in cadrul Compartimentului asistenta sociala si asistenta medicala comunitara
  • D-ul Cordos Claudiu Daniel – pentru postul de SEF SVSU din cadrul Compartientului SVSU

Interviul s-a desfasurat conform planului de interviu aprobat.

Punctajul minim pentru promovarea interviului este de 50 puncte.

   ADMISI la proba interviu au fost declarati urmatorii:

  • D-na Popescu Emanuela Patricia – cu un punctaj de 86 puncte.
  • D-ul Cordos Claudiu Daniel – cu un punctaj de 88 puncte.

Întrebările şi răspunsurile la interviu sunt consemnate în anexa Regulamentului.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.

Eventualele contestatii se pot depune in maxim o zi lucratoare de la afisare.

Afisat astazi 19.11.2021 ora 16:00.

 

COMISIA DE CONCURS:

 

Preşedinte:  Socaciu Aurora Gina

 

Membru :Bugariu Simona Nicoleta

 

Membru : Bora Valentin Eduard

 

                                                                                                               Secretar comisisie

Braila Alina Andreea

Posted in ANUNTURI, Cariere, FĂRĂ CATEGORIE, INFORMATII PUBLICE.