PROIECT ORDINE DE ZI SEDINTA ORDINARA 31.10.2022 ANEXA LA DP NR.109/2022

ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

                                                                                                  Anexă la dispoziţia nr.109 /2022

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din ziua de 31 OCTOMBRIE 2022 ora  20:30

1.Proiect de hotărâre nr. 65/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni incepand cu luna noiembrie 2022

                                                                                                 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 66/2022 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022

                                                                                                        Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 67/2022 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2022 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 68/2022 Privind modificarea anexei nr.3 la HCL nr.60/20192 privind constituirea , încadrarea şi dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei SARMIZEGETUSA conform Ordinului MAI 75/2019 privind Criteriile de performanţă a SVSU     

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

5.Proiect de hotărâre nr. 69/2022 privind  aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru Semestrul I al anului scolar 2022-2023.

                                                                                                   Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

6.Proiect de hotărâre nr. 70/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, sa voteze “PENTRU”/”IMPOTRIVA” aprobarii Strategiei de dezvoltare a asociatiei si a pierderilor volumetrice de apa pentru anul 2021

                                                                                                        Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 -6.

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-6 .

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1-6 .        

                         Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 25.10.2022

 

          PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

    Hibais Leontin  Dorin                                           SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE.