anexa la hcl 14/2022 actaulizare stat de functii

                      ANEXA  la HCL  nr.  14 / 2022      
    COMUNA SARMIZEGETUSA                       STAT  DE  FUNCTII              
NR. CRT Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT STRUCTURA Functia de demnitate publica Functia publica Clasa Gradul profesional Nivelul studiilor Functia contractuala   Nivelul studiilor OBS.
Inalt funct. public de conducere de executie de conducere de executie Treapta profesionala/grad   
1 Hibais Leontin Dorin   primar                       
2 vacant   viceprimar                      
3 Bugariu Simona Nicoleta (ocupat temporar)       secretar general al U.A.T.   I   S          
4 Socaciu Aurora Gina  Compartiment Contabilitate si Resurse Umane                        
      inspector I superior S          
5 vacant       consilier I superior S          
                             
6 Ionutiu Andreia Tatiana Compartiment  Impozite si Taxe       inspector I principal S          
7 temporar vacant Compartiment  Juridic       consilier juridic I asistent S          
    Compartiment  Agricol                        
8 Braila Alina Andreea         referent III asistent M          
9 Bora Valentin Eduard Compartiment Urbanism si Achizitii Publice       inspector I asistent S          
10 Cordos Claudiu Daniel Compartiment SVSU                                              Sef serviciu SVSU/referent debutant M  
11   Compartiment Proiecte Europene (posturi aprobate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile – pct.4 din Anexa la OUG 63/2010(determinata)                        
Ianc Sergiu Ovidiu                   inspector II S  
12 vacant                   inspector debutant S  
    Compartiment Gospodarire Comunala                        
13 Lihoni Mihaela                    guard   G/M  
14 Ciorogariu Adinel                     sofer II G/M  
15 Tamas Nesu Timotei                   muncitor calif. IV G/M  
16 Obrejan Petru Samir post  pe pct. 4 din anexa la OUG 63/2010                 muncitor calif. I G/M  
17 Cristian Mihaita Ionica                   muncitor necalif.   G/M  
18 Mitulescu Virgil                   muncitor necalif.   G/M  
19 Ionescu Alin Claudiu                   muncitor necalif.   G/M  
  Cordos Daniela* Compartiment asistenta sociala si asistenta medicala comunitara (Compartiment care intra sub incidenta art.III alin.2 din OUG 63/2010)                        
20 Asistenta comunitara, post care intra sub incidenta art.3 alin.2 din OUG.63/2010,                                             finantat de la capitolul 66.02 “Sanatate” (personal preluat de la DSP Hunedoara)                 asistent medical comunitar principal PL  
21 Popescu Emanuela Patricia* platit din 68.02                 inspector  debutant S  
Nota: * posturi care intra sub incidenta art.III alin.2 din OUG.63/2010 finantate de la capitolul sanatate
                             
    Funcţia                                         Număr posturi Ocupate vacante  Total                  
    Nr. total de demnitari 1 1 2                  
    Nr. total de înalţi funcţionari publici 0 0 0     Presedinte de sedinta          
    Nr. total de funcţii publice de conducere 1 0 1     Obrejan Marius Ciprian          
    Nr. total de funcţii publice de execuţie 4 2 6                  
    Nr. total de funcţii contractuale de conducere 0 0 0           Contrasemneaza      
    Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 8 2 10           Secretar General UAT      
    Nr.total de functii din institutie 14 5 19           Bugariu Simona Nicoleta    
                             
                             
                             
Posted in FĂRĂ CATEGORIE.