ANEXA LA HCL 17/2022 Privind includerea in domeniu public al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara a investitiei „ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

ANEXA HCL 17/2022 Inventarul bunurilor aferente investitiei “ Alimentare cu apa si canalizare in localitatile Paucinesti si Zeicani , comuna Sarmizegetusa, judetul hunedoara”

 

 

 

Denumirea bunului

 

 

Elementele de identificare

 

Anul dobandirii sau, dupa caz, al darii in folosinta

 

Valoarea de inventar

 -lei –

 

Situaţie juridică

actuala

2

3

4

5

6

Retea de alimentare cu apa potabila si canalizare in satele Paucinesti si Zeicani

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 25 ml , 1 camin vizitare(C1) aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 68mp, lungime 23ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum,pietruit,  nr. cadastral 60991, inscris in CF 60991 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 290 ml , 8 camine vizitare(C4,…C11)si retea de apa din teava PEHD 100, D=110mm , PN 10 in lungime de 293 ml, 1 camin vizitare (CV2+CG), aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 1156mp, lungime 289ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum,asfaltat , nr. cadastral 61005, inscris in CF 61005 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 75 ml , 4 camine vizitare(C1,C2,C3,C4) si retea de apa din teava PEHD 100, D=50 mm , PN 10 in lungime de 77 ml, teava de refulare PEHD 100, D=75mm, PN 16 in lungime de 184 ml,1 camin vizitare (CD), 1 statie pompare (SP2) aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 800mp, lungime 200ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, pietruit , nr. cadastral 60976, inscris in CF 60976 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 156 ml , 6 camine vizitare(C1,…C6) si retea de apa din teava PEHD 100, D=63 mm , PN 10 in lungime de 153 ml, 1 camin vizitare (CG+CD), aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 432 mp, lungime 144 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 61001, inscris in CF 61001 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=160 mm, in lungime de 45 ml , 2 camine vizitare(C1,C2) si retea de apa din teava PEHD 100, D=50 mm , PN 10 in lungime de 35 ml, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 478 mp, lungime 74 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, pietruit ,nr. cadastral 63163, inscris in CF 63163 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de apa , teava de refulare PEHD 100 , D= 75 mm , Pn 16 , in lungime de 625 ml , aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 2528 mp, lungime 388 ml, situat in extravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, de pamant ,nr. cadastral 61283, inscris in CF 61283 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de apa , teava de refulare PEHD 100 , D= 75 mm , Pn 16 , in lungime de 172 ml si teava  PEHD 100 , D= 75 mm , Pn 20 , in lungime de 290 ml aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 43968 mp, lungime 10995 ml, situat in extravilanul U.A.T. Sarmizegetusa, categoria de folosinta drum, pietruit ,nr. cadastral 61289, inscris in CF 61289 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de apa , teava de refulare PEHD 100 , D= 75 mm , Pn 20 , in lungime de 385 ml aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 1940 mp, lungime 388 ml, situat in extravilanul U.A.T. Sarmizegetusa, categoria de folosinta drum, pietruit ,nr. cadastral 61282, inscris in CF 61282 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de apa , teava de refulare PEHD 100 , D= 75 mm , Pn 20 , in lungime de 226 ml si teava  PEHD 100 , D= 110 mm , Pn 10 , in lungime de 121 ml, 1 camin vizitare (CG) aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 2000 mp, lungime 400 ml, situat in intravilanul satului Sarmizegetusa, categoria de folosinta drum, asfaltat ,nr. cadastral 60927, inscris in CF 60927 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de apa , teava de refulare PEHD 100 , D= 110 mm , Pn 10 , in lungime de 102 ml , aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 800 mp, lungime 200 ml, situat in intravilanul satului Sarmizegetusa, categoria de folosinta drum, pietruit ,nr. cadastral 60943, inscris in CF 60943 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de apa , teava de refulare PEHD 100 , D= 110 mm , Pn 10 , in lungime de 113 ml , 1 camin de vizitare (CD), aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 460 mp, lungime 115 ml, situat in intravilanul satului Sarmizegetusa, categoria de folosinta drum, pietruit ,nr. cadastral 60918, inscris in CF 60918 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

 

Retea de apa , teava de refulare PEHD 100 , D= 110 mm , Pn 10 , in lungime de 149 ml , 1 camin racord (CR), aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 568 mp, lungime 142 ml, situat in intravilanul satului Sarmizegetusa, categoria de folosinta drum, pietruit ,nr. cadastral 60938, inscris in CF 60938 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200 mm, in lungime de 20 ml , 1 camin vizitare(C1), aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 120 mp, , situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, pietruit ,nr. cadastral 61004, inscris in CF 61004 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 205 ml , 8 camine vizitare(C12,…C19) si retea de apa din teava PEHD 100, D=110 mm , PN 10 in lungime de 253 ml,teava de refulare CR-PEHD, DN=110 mm in lungime de 100 ml , 1 camin (SP), 1 hidrant , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 1000 mp, lungime 250 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, asfaltat, nr. cadastral 60975, inscris in CF 60975, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

 

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 45 ml , 2 camine vizitare(C1,C2) si retea de apa din teava PEHD 100, D=50 mm , PN 10 in lungime de 44 ml, , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 150 mp, lungime 50 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, asfaltat, nr. cadastral 60990, inscris in CF 60990, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 188 ml , 11 camine vizitare(C2,C3, C5….C13) si retea de apa din teava PEHD 100, D=110 mm , PN 10 in lungime de 133 ml,teava PEHD 100, D=90mm, PN 10 in lungime de 377 ml , teava de refulare PEHD 100 D=63 mm PN 10 in lungime de 398 ml , teava PEHD 100 D=75 mm, PN 16 in lungime de 77 ml , 4 camine de vizitare (CV 4….CV7), 1 camin reducere presiune (CRP)  , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 2000 mp, lungime 500 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 60982, inscris in CF 60982, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 81 ml , 2 camine vizitare(C1,C2) si retea de apa din teava PEHD 100, D=50 mm , PN 10 in lungime de 81 ml, , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 292 mp, lungime 73 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 60971, inscris in CF 60971, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 41 ml , 4 camine vizitare(C1,C2,C3,C4), conducta CR-PEHD Dn 110 mm in lungime de 77 ml si retea de apa din teava PEHD 100, D=50 mm , PN 10 in lungime de 73 ml, , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 180 mp, lungime 60 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 61006, inscris in CF 61006, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200 mm, in lungime de 35 ml , 2 camine vizitare(C1,C2), aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 90 mp,in lungime de 30 ml , situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, pietruit ,nr. cadastral 61015, inscris in CF 61015 U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 166 ml , 6 camine vizitare(C1….C6),  si retea de apa din teava PEHD 100, D=75 mm , PN 10 in lungime de 204 ml, teava de refulare PEHD 100 D=75, PN 16, lungime 206 , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 700 mp, lungime 200 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 60995, inscris in CF 60995, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=250mm, in lungime de 125 ml , 4 camine vizitare(C14….C17),  si retea de apa din teava PEHD 100, D=110 mm , PN 10 in lungime de 122 ml, teava de refulare PEHD ,  D=50, PN 6, lungime 60 , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 520 mp, lungime 130 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, asfaltat, nr. cadastral 60988, inscris in CF 60988, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=250mm, in lungime de 280ml , 11 camine vizitare(C7….C17),  si retea de apa din teava PEHD 100, D=75 mm , PN 10 in lungime de 492 ml, 1 camin de vizitare (CV 1 + CG) , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 1120 mp, lungime 280 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, asfaltat, nr. cadastral 60980, inscris in CF 60980, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

 

Retea de apa din teava PEHD 100, D=125 mm , PN 10 in lungime de 212 ml,teava de refulare PEHD 100, D=63mm, PN 10 in lungime de 217 ml , teava rezervor (SP) PEHD 100 D=110 mm PN 6 in lungime de 211 ml , 1 camin record pentru interventii, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 1728 mp, lungime 432 ml, situat in extravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, nr. cadastral 61007, inscris in CF 61007, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=250mm, in lungime de 730 ml , 19 camine vizitare(C18….C36), conducta de refulare din teava PEHD 100 D=75mm PN 20 , in lungime de 168 ml  si retea de apa din teava PEHD 100, D=110 mm , PN 10 in lungime de 665 ml, 1 camin de vizitare (CV 8) ,  3 hidranti , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 2916 mp, lungime 729 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, asfaltat, nr. cadastral 60993, inscris in CF 60993, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=250mm, in lungime de 590 ml , 11 camine vizitare(C37….C47), conducta de refulare din teava PEHD 100 D=75mm PN 20 , in lungime de 585 ml, 2 camine de vizitare (CV+CG, CD)  , aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 2360 mp, lungime 590 ml, situat in extravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, nr. cadastral 60985, inscris in CF 60985, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 62 ml , 4 camine vizitare(C1….C4), retea de apa din teava PEHD 100, D=50 mm , PN 10 in lungime de 62 ml, , aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 225 mp, situat in extravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum,asfaltat, nr. cadastral 60987, inscris in CF 60987, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CR-PEHD,  , Dn=75 mm, in lungime de 65 ml , 4 camine vizitare(C20,C21,C22,SP3), retea de apa din teava PEHD 100, D=63 mm , PN 10 in lungime de 64 ml, , aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 360 mp, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 61008, inscris in CF 61008, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 44 ml , CM-PVC SN4 Dn=250 MM  lungime 133 ml, CR-PEHD Dn=75mm lungime 48 ml, 8 camine vizitare(C18,C19,C23,….C28,) si retea de apa din teava PEHD 100, D=110 mm , PN 10 in lungime de 193 ml,teava PEHD 100, D=63mm, PN 10 in lungime de 60 ml , 1 camin de vizitare (CV9), 1 hidrant  , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 1006 mp, lungime 250 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, asfaltat, nr. cadastral 61000, inscris in CF 61000, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 252 ml, 7 camine vizitare(C5,….C11,) , conducta de refulare teava PEHD 100 Dn=75 mm PN 20 in lungime de 240 ml si retea de apa din teava PEHD 100, D=110 mm , PN 10 in lungime de 242 ml, 3 camine de vizitare (CV10, CD, CV3+CG+CD), aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 1110 mp, lungime 250 ml, situat in intravilanul satului Paucinesti, categoria de folosinta drum, asfaltat, nr. cadastral 60983, inscris in CF 60983, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 122 ml, 7 camine vizitare(C1,….C7) , 1 hidrant H1 si retea de apa din teava PEHD 100, D=63 mm , PN 10 in lungime de 158 ml, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 506 mp, lungime 124 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 61410, inscris in CF 61410, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 76 ml, 3 camine vizitare(C1,C2, C22,) , si retea de apa din teava PEHD 100, D=125 mm , PN 10 in lungime de 99 ml, 1 hidrant, conducta de refulare teava PEHD 100 Dn=50 mm PN 16 in lungime de 37 ml, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 628 mp, lungime 157 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 60989, inscris in CF 60989, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

3 retele de apa compuse din teava PEHD 100 PN 10, compus din conducta de refulare Dn 50 mm , lungime 450 ml , conducta de distribuitie secundara Dn 125 mm in lungime de 450 ml , conducta de distributie principal Dn 110 mm, lungime 444 ml si 1 camin de interventie , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 2229 mp, lungime 729 ml, situat in extravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 62313, inscris in CF 62313, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 21 ml, 3 camine vizitare(C1, C2,C3) ,  si retea de apa din teava PEHD 100, D=50 mm , PN 10 in lungime de 25 ml, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 99 mp, lungime 26 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, asfaltat, nr. cadastral 61404, inscris in CF 61404, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 25 ml, 1 camin vizitare(C1) ,  si retea de apa din teava PEHD 100, D=50 mm , PN 10 in lungime de 27 ml, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 78 mp, lungime 26 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 61019, inscris in CF 61019, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 25 ml, 2 camine vizitare(C3,C4) ,  si retea de apa din teava PEHD 100, D=63 mm , PN 10 in lungime de 25 ml, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 76 mp, lungime 25 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 61412, inscris in CF 61412, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=250mm, in lungime de 122 ml, 3 camine vizitare(C31,C32,C33) , , aferenta terenului neimprejmuit in suprafata de 437 mp, lungime 125 ml, situat in extravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, asfaltat, nr. cadastral 61002, inscris in CF 61002, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 198 ml, 8 camine vizitare ,  si retea de apa din teava PEHD 100, D=75 mm , PN 10 in lungime de 152 ml, 2 camine de vizitare (CV 5 + CD , CV2) aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 774 mp, lungime 191 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, afaltat, nr. cadastral 61402, inscris in CF 61402, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de apa din teava de refulare PEHD 100, D=63 mm , PN 16 in lungime de 293 ml, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 1172 mp, lungime 293 ml, situat in extravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 62158, inscris in CF 62158, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 76 ml,4 camine vizitare(C1,….C4) , si retea de apa din teava PEHD 100, D=63 mm , PN 10 in lungime de 76 ml, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 228 mp, lungime 76 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 61012, inscris in CF 61012, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

 

 

Retea de apa din teava de refulare PEHD 100, D=63 mm , PN 16 in lungime de 323 ml, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 1308 mp, lungime 327 ml, situat in extravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 62159, inscris in CF 62159, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 141 ml,5 camine vizitare(C1,….C5) , si retea de apa din teava PEHD 100, D=63 mm , PN 10 in lungime de 141 ml, 1 camin de vizitare (CD), aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 441 mp, lungime 147 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 61023, inscris in CF 61023, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

 

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=250mm, in lungime de 556ml, Dn=200 mm cu o lungime de 279 ml , 24 camine vizitare(C6,….C30) , si retea de apa din teava PEHD 100,- D=75 mm , lungime de 319 ml, Dn=90 mm lungime 176 ml , Dn=110 mm lungime 242 ml , 3 camine de vizitare (CG, CV2, CV3+C1) ,2 hidranti ,  aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 3065 mp, lungime 876 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, asfaltat, nr. cadastral 61415, inscris in CF 61415, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 117 ml, , 2 camine vizitare(C8,C9) , si retea de apa din teava PEHD 100,Pn 10  D=110 mm , lungime de 117  ml, 2 camine de vizitare ( CV1, CV4+CD) , aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 466 mp, lungime 117 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 61408, inscris in CF 61408, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

 

 

Retea de canalizare CM-PVC , SN 4 , Dn=200mm, in lungime de 85 ml, , 4 camine vizitare(C1…,C4) , si retea de apa din teava PEHD 100,Pn 10  D=50 mm , lungime de 96  ml, aferente terenului neimprejmuit in suprafata de 270 mp, lungime 90 ml, situat in intravilanul satului Zeicani, categoria de folosinta drum, pietruit, nr. cadastral 60994, inscris in CF 60994, U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Constructie edilitara statie de pompare apa, suprafata construita la sol= 12mp , suprafata desfasurata =12 mp , regim inaltime P , aferenta terenului in suprafata de 503 mp din care 56 mp curti constructii  si 447 mp teren neproductiv situate in intravilanul satului Sarmizegetusa , nr. cadastral 61288, inscris in CF nr. 61288 , U.A.T. Sarmizegetusa;

 

 

Constructie edilitara rezervor de apa, 25 mc suprafata construita la sol= 24 mp , suprafata desfasurata =24 mp , regim inaltime P , constructie edilitara casa vanelor suprafata construita la sol= 12 mp , suprafata desfasurata =12 mp , regim inaltime P aferenta terenului in suprafata de 1200 mp din care 604 mp curti constructii  si 596 mp faneata situate in intravilanul satului Paucinesti , nr. cadastral 61104, inscris in CF nr. 61104 , U.A.T. Sarmizegetusa;

 

 

Constructie edilitara statie de pompare apa, suprafata construita la sol= 12mp , suprafata desfasurata =12 mp , regim inaltime P , aferenta terenului in suprafata de 432 mp din care 56 mp curti constructii  si 376 mp teren neproductiv situate in intravilanul satului Paucinesti , nr. cadastral 61286, inscris in CF nr. 61286 , U.A.T. Sarmizegetusa;

 

Constructie edilitara rezervor de apa, 25 mc suprafata construita la sol= 24 mp , suprafata desfasurata =24 mp , regim inaltime P , constructie edilitara casa vanelor suprafata construita la sol= 12 mp , suprafata desfasurata =12 mp , regim inaltime P aferenta terenului in suprafata de 1600 mp din care 605 mp curti constructii  si 995 mp faneata situate in intravilanul satului Zeicani , nr. cadastral 62359, inscris in CF nr. 62359 , U.A.T. Sarmizegetusa;

 

2021

7.429.896

 

CF nr. 60991-Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

CF nr.61005-Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60976-Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61001-Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 63163 –Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

CF nr. 61283 –Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

CF nr. 61289 –Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

CF nr. 61282 –Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60927 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60943 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

CF nr. 60918 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60938 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

CF nr. 61004 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60975 –Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60990 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60982 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60971 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61006 –Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61015 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60995 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60988 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60980 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61007 –Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60993 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60985 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60987 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61008 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61000 –Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60983 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61410 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60989 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 62313 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61404 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61019 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61412 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61002 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61402 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 62158 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

CF nr. 61012 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 62159 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

CF nr. 61023 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61415 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61408 –Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

CF nr. 60994 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61288 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61104 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 61286 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

CF nr. 62359 -Sarmizegetusa

PV la terminarea lucrarilor nr. 1440/07.07.2021

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate.