ANUNT SEDINTA PUBLICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMARIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

Nr. 1124 din 12.06.2024

 

 

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI SEDINȚE PUBLICE

 

        In conformitate cu prevederile HG 813/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, va aducem la cunostinta ca in data de 19.06.2024, ora 16:00, in sala de sedinte a Consiliului Local Sarmizegetusa de la sediul Primariei Comunei Sarmizegetusa, str,Principala, nr.4, va avea loc sedinta publica a Consiliului Local , in care se vor dezbate urmatoarele proiecte de acte administrative*:

 

1 Proiect de hotărâre nr. 26/2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite si a situatiilor de necessitate  pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa

                                                                                                        Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 27/2024 privind  aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 10,4 % a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2025

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 28/2024 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti din satul Paucinesti, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin 

 

4.Proiect de hotărâre nr. 29/2024 Privind privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin    

 

5.Proiect de hotărâre nr. 30/2024 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024

                                                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin                                                                                                                                                                                                  

  1. Diverse

 

Persoanele interesate sunt invitate sa participe!

 

              PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL
    HIBAIS LEONTIN – DORIN                            BUGARIU SIMONA – NICOLETA

 

 

 

 

*Proiectele nr.26 si 30 /2024 pot fi consultate pe site – ul www.comunasarmizegetusa.ro la sectiune Monitorul Oficial Local – Proiecte PHCL si la sediul primariei Sarmizegetusa – Birou Secretar general sau pot fi solicitate pe mail printr-o cerere adresata secretarului general al comunei.

 

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.