decorativ

CONSILIUL LOCAL

Adresa noastră:

decorativ

Categorii de informații:

Regulamentul de Organizare și Funcționare

ROF Consiliul Local

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local

HCL 11/2024 Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor în aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva nr. 5400/223/2009

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr.11 din 28.02.2024 Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de […]

Continuă să citești

PH 12/2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR Proiect de hotărâre nr. 12 din 01.03.2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a […]

Continuă să citești

Minuta și Proces-verbale de ședință

PV sedinta extraordinara 13.09.2023

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMĂRIA NR. 56 din 13.09.2023 PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de 13.09.2023 Procesul verbal contine sinteza […]

Continuă să citești

Membrii Consiliului Local

Declarațiile de avere și de interese

Raportul anual de activitate al consilierilor locali

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.