CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA 29.11.2023 ORA 16:30

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

CONVOCARE
Nr. 2413 din 23.11.2023

Stimata doamna / Stimate domnule consilier local

In conformitate cu prevederile art. 134 din codul administrativ, va invitam sa participati la sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa , convocata prin dispozitia primarului Nr.139/2023 , in data de 29.11.2023, ora 16 : 30 in sala de sedinte a Consiliului Local Sarmizegetusa, care se desfasoara cu participarea fizica a consilierilor locali, cu cu urmatorul proiect de ordine de zi:

Proiectul ordinii de zi a celei de-a 64-a sedinte
din actualul mandat al Consiliului Local

1.Proiect de hotărâre nr. 75/2023 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA nr. 14/28 din 11.01.2023 si mandatarea reprezentatntului comunei Sarmizegetusa să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor mentionate

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 76/2023 Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 2.

b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 2.

c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 2.
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Cu deplina colegialitate,

PRIMAR
HIBAIS LEONTIN – DORIN

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.